Vuosikertomus 2014 | In English |
Liikevaihto, milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa
Tulos ennen veroja, milj. euroa
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/käyttökate
Power and Technology -segmentin sähköntuotanto
pohjoismaissa energialähteittäin, TWh
Power and Technology -segmentin sähköntuotanto
maittain, TWh
Heat, Electricity Sales and Solutions
segmentin kaukolämmön ja höyryn myynti, TWh
Heat, Electricity Sales and Solutions segmentin kaukolämmön ja höyryn myynti
maittain, TWh
Sähkönsiirto jakeluverkossa
maittain, TWh
Sähkönsiirtoasiakkaiden
lukumäärä maittain, tuhatta
Sähkönmyynti asiakkaille Heat, Electricity Sales and Solutions segmentissä , TWh
Investoinnit käyttöomaisuuteen
maittain, milj. euroa
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja
bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
milj. euroa
Henkilöstö maittain 31.12.2014
Henkilöstön määrä 31.12.
Osakekurssien kehitys 2009-2013, INDEKSI 100 = 2.1.2009
Tulos/osake, euroa
Osinko/osake, euroa
Liikevaihto segmenteittäin, %
Liikevaihto kohdemaittain, %
Kokonaisverokanta, %
Tilikaudelta 2014 maksettavat verot
maittain, milj. euroa
Osakepääoma 2000-2014
Liikevaihto vuosineljänneksittäin,
milj. euroa
Vertailukelpoinen liikevoitto,
vuosineljänneksittäin, milj. euroa
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset