Vuosikertomus 2014 | In English |
Sähköntuotanto lähteittäin1), %
Lämmöntuotanto lähteittäin1), %
Sähkönhankinta, TWh
Sähkönmyynti maittain, TWh1)
Lämmönmyynti maittain, TWh
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa
Energian kokonaistuotannon
CO2-ominaispäästöt vuosina
2012–2014, gCO2/kWh
Polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde vuosina
2012–2014, %
Polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde vuosina
2012-2014, %
Henkilöstö maittain 31.12.2014
Henkilöstön määrä 31.12.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset