Vuosikertomus 2014 | In English |

Perussisältö

Kestävä kehitys on osa strategiaamme. Raportoimme kestävästä kehityksestä GRI G4-raportointiohjeiston ja toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) mukaisesti. Yleisestä perussisällöstä strategia, analyysi ja konsernitasoiset kestävän kehityksen tavoitteemme ja niiden toteutuminen on kuvattu pääosin raporttimme

Strategia-osassa. Keskeisistä sidosryhmistä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta kerromme raporttimme Yhteiskunta-osiossa. Kestävän kehityksen hallintokäytännöt kuvaamme puolestaan raporttimme Hallinnointi-osiossa.

Muut GRI G4 –ohjeiston ja liitteen vaatimukset yleisen ja erityisen perussisällön osalta olemme raportoineet tässä GRI-osiossa. Erityisesti keskitymme kuvaamaan olennaisiksi tunnistamiamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökohtia sekä niihin liittyviä tunnuslukuja.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset