Vuosikertomus 2014 | In English |

Liiketoiminnan eettisyys

Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Alan johtavana toimijana emme ainoastaan noudata sääntöjä, vaan toimimme tinkimättömän rehellisesti ja noudatamme korkeimpia eettisiä liiketoimintatapoja kaikissa toiminnoissamme. Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittelevät ne yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön

omaisuudesta sekä mitä edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajilta tai liiketoimintakumppaneiltamme.  

Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja arvoista ja on hyväksynyt Fortumin Toimintaohjeen. Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille perustuu YK:n Global Compact –hankkeen 10 periaatteeseen ja sen on hyväksynyt ostojohtaja yhdessä hankintatoimen ohjausryhmän kanssa.

Määräysten noudattamiseen liittyvien riskien (compliance-riskit) hallinta on osa Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja kontrollitoimenpiteitä. Sama prosessi kattaa myös eettiseen liiketoimintaan ja kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnan. Systemaattinen compliance-riskienhallinta on osa vuosittaista liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja seuranta osa neljännesvuosittain tapahtuvaa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi Fortumin johtoryhmälle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle säännöllisesti eettiseen liiketoimintaan ja määräysten

noudattamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Fortumin prosessi määräystenmukaisuuden varmistamiseksi sisältää kanavan väärinkäytösten raportoimiseksi. Sama kanava on käytössä kaikkien ympäristöön, työoloihin tai ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen. ”Raportoi väärinkäytöksestä” –kanava on avoin kaikille sidosryhmille ja sitä voivat käyttää myös tavaran- ja palveluntoimittajat sekä liiketoimintakumppanit hankintatoimeen liittyvissä väärinkäytösepäilyissä. Venäjällä on toiminnassa oma erillinen compliance-organisaatio, ja siellä Fortumin henkilöstöä kannustetaan käyttämään compliance-organisaation tarjoamia kanavia. Venäjän henkilöstö voi halutessaan käyttää myös ”Raportoi väärinkäytöksistä” –kanavaa. 

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 225 ilmoitusta epäillyistä väärinkäytöksistä. Suurin osa näistä, 197, tehtiin Venäjällä käytössä olevien kanavien kautta. Tapauksista 113 johti

tutkintaan. Tutkituista tapauksista 98 saatiin päätökseen raportointivuoden aikana. Vuoden lopussa käynnissä oli 15 tutkintaa, joista 11 Venäjällä. ”Raportoi väärinkäytöksistä” –kanavan kautta tuli kaksi tavaran- ja palveluntoimittajien tekemää ilmoitusta mahdollisesta eturistiriitatilanteesta. Näiden tutkinta oli vuoden lopussa kesken.

Noin puolet raportoiduista tapauksista liittyivät joko yhtiön ohjeiden tai lain ja säädösten noudattamatta jättämiseen. Näissä tapauksissa korjaavina toimenpiteinä tarkastettiin ja parannettiin käytössä olevia prosesseja ja ohjeita, sekä koulutettiin henkilöstöä. Fortum noudattaa nollatoleranssia alkoholin ja huumeiden käytön suhteen. Noin 19 % tutkituista tapauksista liittyi alkoholin väärinkäyttöön työaikana. Tutkintojen tuloksena yhdeksän työsuhdetta päätettiin joko työnantajan toimesta tai yhteisesti sopimalla. Kirjallisia varoituksia annettiin 11. Poliisille ilmoitettiin neljä tapausta, jotka ovat johtaneet oikeuskäsittelyyn. Tutkituista tapauksista 23 ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Vuoden 2014 aikana ei havaittu yhtään korruptioon tai lahjontaan liittyvää tapausta. Ruotsissa paikallinen käräjäoikeus antoi vuonna 2013 raportoimastamme yhteisyritys Fortum Värmen työntekijän mahdollisesta väärinkäytöksestä tuomion loppuvuodesta 2014. Työntekijä tuomittiin lahjuksen vastaanottamisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sakkoihin. Osapuolet ovat valittaneet päätöksestä. Työntekijän työsuhde on purettu vuonna 2013. Lisäksi vuodelta 2006 peräisin oleva Fortumin entiseen työntekijään kohdistuvan lahjontaepäilyn oikeuskäsittely alkaa Ruotsissa maaliskuussa 2015. Työntekijän työsuhde on purettu 2006.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset