Vuosikertomus 2014 | In English |

Työllistäminen

G4-10 Henkilöstön määrä

Vuonna 2014 Fortumissa työskenteli keskimäärin 8 821 (2013: 9 532) työntekijää. Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 4 196 (2013: 4 245) henkilöä.

Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2014 oli 8 260 (2013: 9 515) henkilöä eli 96,1 % (2013: 96,2 %) henkilöstöstä. Näistä kokoaikaisten työntekijöiden määrä oli 8 078 (2013: 9 264) ja osa-aikaisten 182 (2013: 251). 

Määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 3,9 % (2013: 3,8 %). Fortum ei pääsääntöisesti käytä vuokratyövoimaa. Vuoden 2013 luvut sisältävät yhteisyritys Fortum Värmen.

Fortum käyttää urakoitsijoita tarpeen mukaan. Urakoitsijat työskentelevät lähinnä rakennus- ja kunnossapitotöissä. Tarkkaa tuntijakoa ei raportoida. Urakoitsijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin 1 359 000 (2013: 1 753 000) työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi alueittain ja sukupuolittain jaoteltuna
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
M N M N M N M N M N M N
Työsopimus
Vakituinen 1 431 543 764 400 2 959 1 033 471 130 346 183 5 971 2 289
Määräaikainen 40 26 13 24 137 84 1 1 0 6 191 141
Työsuhteen tyyppi
(vakituiset työntekijät)
Kokoaikainen 1 407 510 728 347 2 956 1 032 471 129 334 164 5 896 2 182
Osa‑aikainen 24 33 36 53 3 1 0 1 12 19 75 107

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Kunnioitamme henkilöstömme järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan, emmekä seuraa työntekijöidemme järjestäytymisastetta. Sovellamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia työehtosopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen mukaisesti.

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 90 % Fortumin henkilöstöstä.

Latviassa, Ruotsissa ja Venäjällä koko henkilöstö on kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä. Suomessa koko henkilöstö ylintä johtoa lukuun ottamatta on työehtosopimusten piirissä. Virossa työehtosopimuksen piiriin kuuluu 25 % henkilöstöstä ja Puolassa kansallisen työehtosopimuksen piiriin kuuluu 32 % henkilöstöstä.

Liettuassa ei ole kollektiivisesti neuvoteltuja työehtosopimuksia. Työsopimukset perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön henkilöstöpolitiikkaan.


LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden aikana Fortumissa aloitti 619 (2013: 552) uutta työntekijää ja 668 (2013: 910) työsuhdetta päättyi. Yrityskaupat ja ulkoistukset vähensivät henkilöstön määrää yhteensä 468 (2013: 126) henkilöllä. Työkomennuksella ulkomailla oli 34 (2013: 36) henkilöä. Vuonna 2014 lähtövaihtuvuus oli 8,1 % (2013: 9,7 %). Vuoden 2013 luvut sisältävät yhteisyritys Fortum Värmen.

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
Työsuhteita alkoi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 8 13 27 10 147 37 2 2 5 2
30‑50 20 17 26 3 169 48 11 2 19 11
yli 50 0 1 5 1 22 4 4 0 3 0
Uudet työntekijät, %2) 1,4 1,6 5,0 1,2 8,5 2,2 2,8 0,7 5,1 2,5
Työsuhteita päättyi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 8 4 11 12 65 29 3 1 2 2
30‑50 37 14 28 27 118 41 19 5 13 12
yli 50 31 3 7 8 88 34 26 3 16 1
Lähtövaihtuvuus, %2) 3,9 1,1 4,0 4,0 6,8 2,6 8,0 1,5 5,9 2,8
Työsuhteita päättyi
työntekijän aloitteesta
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
ikäryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 30 5 4 11 12 59 25 2 1 1 2
30‑50 19 11 25 25 80 22 3 3 6 11
yli 50 5 0 4 4 46 15 4 1 2 1
Vapaaehtoinen
lähtövaihtuvuus, %2)
1,5 0,8 3,4 3,5 4,6 1,6 1,5 0,8 1,7 2,6
Lähteneiden työntekijöiden keskimääräinen työuran kesto Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat1)
M N M N M N M N M N
ikäryhmä vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia vuosia
alle 30 4 2 3 4 2 2 3 1 1 3
30‑50 9 5 9 9 7 6 13 7 7 5
yli 50 31 33 20 15 20 16 17 19 12 5
1) Viron tiedot ovat puutteelliset
2) Prosenttiosuus on laskettu maan henkilöstömäärästä

Vakituisten työntekijöiden palvelusvuodet vuosina 2012‑2014, %
2014 20131) 20121)
0‑5 v. 32 34 35
6‑10 v. 20 18 15
11‑15 v. 10 10 10
16‑20 v. 10 10 10
21‑26 v. 11 11 11
27‑30 v. 9 8 9
31+ 9 9 10
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen

LA2 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta

Henkilöstöetumme ovat pääsääntöisesti tarkoitettu kaikille työntekijä- sekä työaikaryhmille, niin vakituisille kuin määräaikaisille ja täysi- tai osa-aikaisille. Merkittäviin toimintamaihimme kuuluvat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä ja Puola. Henkilöstöedut, kuten työterveyshuolto, vakuutukset, äitiys- ja isyyslomat, sekä eläke-etuudet ovat tyypillisesti maakohtaisia ja määräytyvät paikallisen lainsäädännön sekä vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Luontaisetuihin voi kuulua esimerkiksi auto- ja matkapuhelinedut ja luontaisetujen lisäksi tarjoamme myös muita henkilöstöetuja. Näihin etuihin kuuluvat esimerkiksi työssäolovuosiin perustuvat lisät, lahjat ja palkkiot, henkilökuntasähkö alennettuun hintaan sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnat. Nämäkin edut ovat pääsääntöisesti kaikille.

Osallistumme Suomessa Tekesin EVE - sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaan. Työntekijät, jotka valitsevat sähköauton työsuhdeautokseen saavat kuukausittaisen rahallisen tuen, joka koskee sähköautoja ja plug-in-hybridejä.

Suomessa henkilöstöllä on myös mahdollisuus liittyä vakuutuskassa Enerkemiin, jonka tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Kassa toimii sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna työpaikkakassana. Lisäetuudet ovat huomattavasti markkinakäytäntöä paremmalla tasolla. Etuuksiin kuuluu mm. lisäkorvaus lääkekuluista, hammaslääkärihoidoista ja erilaisista apuvälineistä.

Kannustamme työntekijöitämme harrastamaan liikuntaa ja kulttuuria. Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä Fortumin työntekijät voivat liittyä erilaisiin henkilöstökerhoihin, jotka

tarjoavat urheiluun, luontoon ja taiteeseen liittyvää toimintaa. Vuonna 2014 tuimme työntekijöidemme virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa merkittävimmissä toimintamaissamme yhteensä n. 992 000 eurolla.

  • Suomessa tuettiin kerhoja, liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja loma-asuntoihin liittyvää toimintaa yhteensä 315 549 eurolla.
  • Ruotsissa tuettiin kerhotoimintaa 107 890 eurolla.
  • Puolassa tuettiin työntekijöiden liikuntatoimintaa 18 892 eurolla. Muuta virkistys- ja hyvinvointitoimintaa tuettiin 162 047 eurolla. Tuki sisälsi mm. vapaa-ajan tukia sekä avustuksia eläkeläisille ja henkilökunnalle.
  • Venäjällä tuettiin mm. henkilöstön virkistystoimintaa, vapaa-ajanleirejä ja muuta sosiaalista toimintaa noin 387 247 eurolla. Venäjällä tuetaan myös henkilöstön lasten (7-14 v.) virkistystoimintaa osallistumalla kesäleirien kustannuksiin.

Vuonna 2014 teimme henkilöstöetuuksista kartoituksen suurimpien toimintamaiden osalta. Kartoitus toteutetaan seuraavassa vaiheessa myös pienemmissä toimintamaissa. Kartoitusten tarkoituksena on varmistaa tarjoamiemme henkilöstöetuuksien kilpailukykyisyys markkinakäytäntöihin verrattuna sekä määräysten tai säädösten mukainen toiminta kaikissa maissa. Tehdyn kartoituksen perusteella voimme todeta, että etumme ovat hyvällä tasolla merkittävimmissä toimintamaissamme.

Kannustinpalkkiojärjestelmät

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä eli tulospalkkiojärjestelmä tukee konsernin taloudellisten tulostavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden, arvojen ja rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat konsernin ja divisioonan tavoitteita.

Tulospalkkiojärjestelmä kattaa kaikki fortumlaiset lukuun ottamatta tiettyjä Puolan ja Venäjän henkilöstöryhmiä, jotka kuuluvat paikallisiin bonusjärjestelmiin. Vuoden 2014 aikana tämän tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluvien osalta maksettiin bonuksia vuodelta 2013 liki 13 miljoonaa euroa, joka toteumana vastasi noin 85 % tavoitetasosta.

Fortumin johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sitouttamalla avainhenkilöt. Hallitus valitsee Fortumin johdon jäsenet ja avainhenkilöt, joilla on oikeus osallistua osakepalkkiojärjestelmään. Osakepalkkiojärjestelmän osallistujat eivät voi olla samalla Fortum Oyj:n Henkilöstörahaston jäseniä.

Eläkkeet

Fortumin eläkejärjestelyt on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 32 Eläkevelvoitteet ja Hallinnointi-osiossa kohdassa Eläkejärjestelyt. Fortum on ottanut henkivakuutuksen ylimmälle johdolle.


EU18 Työturvallisuus-
koulutukseen osallistuneiden
alihankkijoiden ja urakoitsijoiden
työntekijät

Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus on Fortumille yhtä tärkeää kuin omien työntekijöiden turvallisuus. Urakoitsijoiden turvallisuustavoitteet asetetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Poikkeamat raportoidaan, onnettomuudet tutkitaan ja turvallisuusmittareita seurataan kuukausittain. Urakoitsijoiden ja muiden alihankkijoiden turvallisuus otetaan huomioon kaikissa työn vaiheissa, aina alihankkijan valinnasta itse

työhön ja jälkeenpäin tehtävään työn arviointiin asti. Vaatimukset asetetaan konsernitasoisissa turvallisuusohjeissa ja hankintaorganisaation ohjeissa, ja niitä täsmennetään paikallisissa ohjeissa.

Yksi ohjeiden tärkeimmistä osista on vaatimus antaa kaikille työntekijöille, myös urakoitsijoille, asianmukainen perehdytyskoulutus ja työpaikkakohtaiset ohjeet ennen työn aloittamista. Tehokkaalla perehdytyskoulutuksella taataan, että työpaikan riskit, toimintatavat ja turvallisuusvaatimukset ymmärretään asianmukaisesti. Perehdytyskoulutus on voimassa vain tietyn ajan, tavallisesti enintään kolme vuotta.

Perehdytyskoulutus sisältää ainakin kyseisen työpaikan turvallisuusvaatimukset, säännöt, ohjeet, työlupamenettelyt, työpaikan suurimmat riskit ja niihin varautumisen, vaaditut henkilökohtaiset suojavarusteet, läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia koskevan raportoinnin, hätätilanteisiin varautumisen, tarkastukset, siisteysvaatimukset,

palontorjunnan, ensiavun, evakuointisuunnitelmat ja tiedon näistä tehtävistä vastaavista henkilöistä.

Turvallisuuskoulutuksen sisältävä perehdytys annetaan kaikille urakoitsijoille ja alihankkijoille, jotka työskentelevät Fortumin toimipaikoilla ja tiloissa. Paikalliset organisaatiot vastaavat koulutuksen toteuttamisesta. Perehdytyskoulutuksessa esitettävien turvallisuusvaatimusten ymmärtäminen varmistetaan käyttämällä tarvittaessa tulkkeja ja testaamalla oppiminen.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset