Vuosikertomus 2014 | In English |

Investoinnit

HR1 Ihmisoikeuksia koskevia ehtoja sisältävät investointisopimukset ja ihmisoikeusarvioinnit

Kaikille investointihankkeillemme tehdään kestävän kehityksen arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Ne hankkeet, jotka vaativat Fortumin johtoryhmän hyväksynnän, edellyttävät lisäksi konsernitason kestävän kehityksen asiantuntijoiden arviointia ja hyväksyntää.

Kestävän kehityksen arviointiin sisältyy ihmisoikeusarviointi erityisesti uusilla toiminta-alueilla. Ihmisoikeusarviointi on myös osa systemaattista maa- ja vastapuoliriskien arviointia hankkeita suunniteltaessa.

Vuonna 2014 toteutui yksi EU:n ja Venäjän ulkopuolinen merkittävä investointihanke, kun Intiaan rakennettiin uusi aurinkovoimala. Tässä projektissa käytettiin Fortumin ihmisoikeusarviointimallia. Lisäksi mallin kevyempää versiota käytettiin suunnitteilla olevien hankkeiden arvioinnissa 30 eri maassa.

Fortumin Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on käytössä kaikissa toimintamaissamme, ja se liitetään kaikkiin yli 50 000 euron hankintasopimuksiin.

HR2 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille

Fortumin Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee ihmisoikeuksiin liittyviä asioita ja verkkokurssi on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Oma henkilöstömme vastaa palvelun- ja tavarantoimittajiemme auditoinneista. Toimittaja-auditointi kattaa hankintamme kannalta oleelliset ihmisoikeusnäkökohdat. Tekemällä auditoinnit itse saamme paremman käsityksen toimittajan käytännöistä sekä voimme samalla kasvattaa toimittajan ymmärrystä ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivää kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi Fortumin Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditoinnit aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa.

Vuonna 2014 koulutimme yhteensä yhdeksän auditoijaa Venäjältä ja Ruotsista. Koulutuksen kokonaistuntimäärä oli 108 ja koulutukseen osallistui alle prosentti henkilöstöstämme. Vuonna 2015 jatkamme auditoijien koulutusta ja osaamisen kehittämistä eri divisioonissa ja maissa. Sisäisen auditoijakoulutuksen käyneitä suositellaan käymään myös Social Accountability (SA8000) standardin auditoijakoulutus. Auditointeja aktiviisesti tekevistä kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat käyneet SA8000 auditoijakoulutuksen.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset