Vuosikertomus 2014 | In English |

Tuote- ja palvelutiedot

PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio

Tuotteidemme olennaisin pakollisen tuoteinformaation vaatimus koskee kaikkea EU-maissa tuottamaamme sähköä. Noudatamme EU:n lainsäädäntöön perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sähkön alkuperästä. Tämä edellyttää, että sähköntuottaja ilmoittaa tuotetun sähkön alkuperän, hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisen jätteen määrän.

Fortum Markets myi sähköä vuonna 2014 sekä yksityis- että yritysasiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sähkö hankittiin Nord Pool -sähköpörssistä. Sähkösopimuksen tyypistä riippuen asiakkaat saavat eri energialähteillä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti.

Fortum Marketsin vuonna 2013 myymän sähkön tuottamiseen käytettiin:

  • 37 % uusiutuvaa energiaa (35 % myytiin ympäristösähkönä)
  • 58 % ydinvoimaa
  • 5 % fossiilisia polttoaineita.

Fortumin myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,6 mg/kWh
  • Hiilidioksidi: 32 g CO2/kWh.

Vuoden 2014 luvut ovat saatavilla kesällä 2015 johtuen

pohjoismaisesta raportointikäytännöstä.

PR5 Asiakastyytyväisyys-
tutkimusten tulokset

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain sähkömyyntiyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden 2014 EPSI-tutkimuksen mukaan sähköalan yleinen asiakastyytyväisyys edellisvuoteen verrattuna pysyi samalla tasolla Suomessa, laski hieman Ruotsissa ja parani Norjassa. Fortumin asiakastyytyväisyys parani Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa. EPSI-tutkimuksen mukaan Fortumin asiakasuskollisuus parani eniten kaikista sähköyhtiöistä Suomessa. Asiakasuskollisuus ja asiakkaiden halu suositella Fortumia näkyivät myös kasvavana asiakaskantana. Myös asiakkaiden arvio Fortumin tuotteiden ja palveluiden laadusta parani.


Asiakastyytyväisyys1) vuosina 2012‑2014
2014 2013 2012
Suomi 74 71 68
Ruotsi 63 65 64
Norja 70 69 69
1) Suomessa ja Norjassa tutkimusmenetelmänä EPSI, Ruotsissa Svenskt Kvalitetsindex.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien keskuudessa vuosittain myös laajan One Fortum -tutkimuksen avulla. Tutkimus kattaa asiakkaat, julkishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja mielipidevaikuttajat sekä Fortumin henkilökunnan. Suomessa ja Ruotsissa tutkimme myös suuren yleisön näkemyksiä. Vuonna 2014 toteutimme tutkimuksen edellisvuoden tapaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Maineemme on pysynyt vakaana tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa ja pienestä laskusta huolimatta on edelleen vahvin pääomamarkkinoilla toimivien sidosryhmiemme keskuudessa. Julkishallinnon edustajien keskuudessa maineemme parani kolmatta vuotta peräkkäin.

Maineemme parani Suomessa kaikkien sidosryhmien ja erityisesti asiakkaiden keskuudessa. Asiakastyytyväisyys parani eniten lämpöliiketoiminnassa.

Sähköliiketoiminnan henkilöasiakkaiden keskuudessa tyytyväisyys laski hieman, mutta yritysasiakkaiden osalta kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Power Solutions -yksikön asiakkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä ja aiempaa uskollisempia ja halukkaampia suosittelemaan Fortumia.

Maineemme on edelleen heikoin suuren yleisön keskuudessa, ja laski vuodesta 2013 maineen heikennyttyä Ruotsissa. Mielipidevaikuttajien ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa suhtautuminen Fortumiin on aiempaa positiivisempaa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset