Vuosikertomus 2014 | In English |

Järjestelmätehokkuus

EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde

Fortumilla oli vuoden 2014 loppuun asti konsernitason tavoite (> 70 %) polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhteelle viiden vuoden keskiarvona. Hyötysuhde vuonna 2014 oli 64,0 % (2013: 59,4 %) ja viiden vuoden keskiarvo 63,2 % (2013: 63,6 %). Laskenta kattaa voimalaitokset ja lämpölaitokset.

Oheinen taulukko esittää voimalaitostemme keskimääräiset hyötysuhteet maittain ja polttoaineittain jaoteltuna. Sekapoltto kattaa erilaiset hiilen, maakaasun, biomassan,

jäteperäisten polttoaineiden ja turpeen yhdistelmät. CHP-laitosten osalta hyötysuhteen laskennassa on huomioitu sekä sähkön että lämmön tuotanto.

Lue lisää

Voimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde maittain ja polttoaineittain
% Hiili Maakaasu Biomassa Sekapoltto
Suomi 40 95 82
Venäjä 61 59
Puola 66 84 62
Baltian maat 69 74
Iso‑Britannia 81

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt

Fortumilla oli vuoden 2014 lopussa sähkönsiirtoliiketoimintaa ainoastaan Ruotsissa. Fortumin sähkönsiirto- ja jakeluverkoston yhteenlaskettu pituus oli noin 71 600 km. Ilmajohtojen osuus siitä oli noin 22 600 km ja maakaapeleiden osuus 49 000 km.

Sähkönsiirto- ja jakeluhäviömme Ruotsissa olivat yhteensä 795 (2013: 813) GWh. Häviöt olivat 3,0 % (2013: 3,2 %) sähkönsiirron ja -jakelun kokonaismäärästä. Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle hankittiin alkuperätakuutodistukset (hiilidioksidipäästötön sähkö).

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset