Vuosikertomus 2014 | In English |

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on käsitelty tilinpäätöksen liitetiedossa 30, Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.

Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen tuottajat ovat vastuussa ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Suomessa ydinjätehuollon periaatteista ja aikatauluista päätettiin jo 1980-luvulla, ja jätehuollon ratkaisujen rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytön aikana syntyvän voimalaitosjätteen ja tulevan käytöstäpoistojätteen huollosta vastaavat luvanhaltijat. Yhtiöiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii puolestaan Posiva Oy, jonka Fortum ja TVO omistavat. Posivan rakentamislupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle on parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston arvioitavana. Säteilyturvakeskus totesi lausunnossaan helmikuussa 2015, että laitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Arvioiden mukaan valmius loppusijoitustoiminnan aloittamiseen saavutetaan noin vuonna 2020.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) huolehtii Ruotsissa Fortumin osaomisteisten ydinvoimalaitosten tuottaman ydinjätteen loppusijoituksesta. Yhtiön maaliskuussa 2011 jättämä käytetyn polttoaineen loppusijoitustilan ja kapselointilaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus on edelleen viranomaisten käsiteltävänä. Loppusijoitustilaa

käytetylle polttoaineelle suunnitellaan Forsmarkiin. Rakentamisen ja koekäyttöjakson jälkeen loppusijoitustoiminta olisi mahdollista aloittaa 2020-luvun loppupuolella.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset