Vuosikertomus 2014 | In English |

Varmennus

Fortum raportoi kestävästä kehityksestä osana vuosikertomusta. Vuoden 2014 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi, ja se on luettavissa osoitteessa annualreport2014.fortum.com. Kestävää kehitystä käsittelevät tiedot on laadittu GRI-raportointiohjeiston version G4 mukaisesti. Raportoinnissa on huomioitu toimialakohtainen energiasektoria koskeva ohjeistus (Electric Utility Sector Disclosures). Oman arviointimme mukaan raportointimme noudattaa GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellustasoa. Olemme noudattaneet 

raportoinnissamme myös AA1000 AccountAbility Principles Standardia (AA1000APS). 

Fortum Oyj:n tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy on antanut rajoitetun varmuuden Fortumin suomenkielisellä verkkosivustolla esittämille kestävän kehityksen tiedoille varmennuslausunnossa esitetyin rajauksin.

Deloitte & Touche Oy on antanut rajoitetun varmuuden myös GHG-protokollan mukaisille päästölaskelmille (Scope 1-3) CDP:n julkaisemien vaatimusten mukaisesti (Verification of Climate data). Varmennuslausunto toimitetaan CDP:lle osana Fortumin CDP-raportointia.

Raportin sisältöä ei varmennuksen jälkeen päivitetä, vaan mahdolliset sisältömuutokset raportoidaan seuraavana vuonna.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset