Vuosikertomus 2014 | In English |

Määräystenmukaisuus

EN29 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot

Euroopan toiminnoissamme ei tapahtunut vuonna 2014 merkittäviä ympäristöluparikkomuksia (2013: 2). Venäjällä jätevesipäästöihin liittyvien lupaehtorikkomusten kokonaismäärä oli 15 eli kasvoi hieman (2013: 12).

Fortumille määrättiin vuoden 2014 alussa 140 000 kruunun yhteisösakko vuonna 2011 Ruotsin vesivoimassa

tapahtuneesta liian pienestä veden juoksutuksesta Ljungan vesivoimalassa.

Viranomaisten Chelyabinsk CHP-2 laitoksella suorittama auditointi johti 12 000 ruplan sakkoihin puutteista jätteiden ja jätevesien hallintamenettelyissä.

Venäjän laitoksilla jatkuivat selvitykset toimenpiteistä lupaehtoylitysten vähentämiseksi. Vuoden aikana ilmenneet tekniset viat korjattiin, mutta investointeja vaativia kehityshankkeita ei toteutettu. Ylityksiä aiheuttivat korkeat pitoisuudet syöttövedessä, tekniset viat laitoksella ja hiilen laadusta johtuneet ongelmat.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset