Vuosikertomus 2014 | In English |

Materiaalit

EN1 Materiaalien käyttö

Materiaalien käyttömme muodostuu pääosin polttoaineista. Pyrimme käyttämään tuotannossamme luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäen.

Polttoaineiden käyttö vuosina 2012‑2014
2014 2013 20121)
Uusiutumattomat polttoaineet
Maakaasu, milj. m3 8 148 7 844 7 844
Hiili, 1 000 t 2 539 2 843 2 536
Fossiilinen jätepolttoaine, 1 000 t 87 221 320
Turve, 1 000 t 161 227 269
Polttoöljy, 1 000 t 13 18 49
Ydinpolttoaine, t 23 20 21
Uusiutuvat polttoaineet
Biomassa ja bionesteet, 1 000 t 1 264 1 428 1 790
Uusiutuva jätepolttoaine, 1000 t 177 633 486
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Polttoaineiden käyttö maittain vuonna 2014
Suomi Venäjä Puola Muut
maat
Yhteensä
Maakaasu, milj. m3 84 7 805 6 254 8 148
Hiili, 1 000 t 800 1 336 402 2 539
Biomassa ja bionesteet, 1 000 t 321 193 751 1 264
Jätepolttoaine, 1 000 t 122 141 264
Turve, 1 000 t 98 63 161
Polttoöljy, 1 000 t 11 2 13
Ydinpolttoaine, t 23 23
Muut polttoaineet, 1 000 t 2 2

Käytimme vuonna 2014 maakaasua 8,1 miljardia kuutiometriä sekä kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita 4,2 miljoonaa tonnia. Maakaasu ja 68 % (2013: 67 %) kiinteistä ja nestemäisistä polttoaineista olivat alkuperältään uusiutumattomia.

Yhteisyritys Fortum Värme käytti polttoaineita yhteensä 1,6 (2013: 1,7) miljoonaa tonnia. Tästä erilaisten biomassojen ja bionesteiden osuus oli 451 000 (2013: 667 000) tonnia, jäteperäisten polttoaineiden 930 000 (2013: 765 000) tonnia ja kivihiilen 207 000 (2013: 249 000) tonnia.

Raportoidut käyttömäärät perustuvat voimalaitoksilla ja lämpölaitoksilla tehtyihin kulutuksen seurantamittauksiin. Polttoaineiden energiasisältö on kuvattu indikaattorissa EN3.

EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus

Käytimme 264 000 (2013: 221 000) tonnia jätepolttoainetta Suomessa ja Liettuassa. Jätepolttoaineet muodostivat 6 % 

(2013: 5 %) kaikkien käyttämiemme kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kokonaismassasta.

Yhteisyritys Fortum Värme käytti Ruotsissa jätepolttoaineita 930 000 (2013: 765 000) tonnia, mikä oli 58 % (2013: 45 %) polttoaineiden kokonaismäärästä.

Raportoitu jätepolttoaineen määrä perustuu mittauksiin jätepolttoaineita käyttävillä voimalaitoksilla.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset