Vuosikertomus 2014 | In English |

Vesi

EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Käytimme kaikkiaan 2 178 (2013: 2 312) miljoonaa kuutiometriä vettä, josta valtaosa, 2 094 (2013: 2 231) miljoonaa kuutiometriä, käytettiin lämpövoimalaitosten lauhduttimien jäähdytysvetenä. Lauhduttimien läpi virtaava vesi pumpataan takaisin vesistöön hieman lämmenneenä, mutta veden määrä pysyy muuttumattomana. Venäjän ja Puolan voimalaitoksilla on käytössä myös jäähdytystorneja, joissa osa vedestä haihtuu ilmakehään. Jäähdytystornien vesikiertoon lisättävä vesi on aiemmin raportoitu jäähdytysvetenä. Vuodesta 2013 lähtien nämä vedet

raportoidaan osana prosessivesiä, sillä veden määrä ja laatu muuttuvat jäähdytystornien vesikierrossa merkittävästi. Venäjällä käytetään vettä myös tuhkan pumppaamiseen hiilivoimalaitoksilta tuhka-altaisiin.

Raportoitu vedenotto perustuu virtaamamittauksiin voimalaitoksilla ja lämpölaitoksilla.

Vesivoiman tuotannossa vesi kulkee kokonaisuudessaan turbiinien läpi, jolloin veden määrä ja laatu säilyvät muuttumattomina. Vesivoiman tuotanto ei ole mukana edellä mainituissa vedenkäytön määrissä.


Vedenotto lähteittäin vuosina 2012‑2014
milj. m3 2014 2013 20121)
Merivesi 1 573 1 702 1 629
Makea pintavesi 594 598 573
Vesijohtovesi 6,1 6,8 8,1
Muu lähde 5,8 5,3 0,2
Yhteensä 2 178 2 312 2 210
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Vedenkäyttö vuosina 2012‑2014
milj. m3 2014 2013 20121)
Jäähdytysvesi 2 094 2 231 2 017
Prosessi‑ ja käyttövesi 842) 822) 64
Veden kierrätys 14 12 10
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
2) Jäähdytystornien lisävesi laskettu prosessivedeksi vuodesta 2013 lähtien
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset