Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

EN 34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismien kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

Vuoden aikana vastaanotettiin yksi valitus liittyen joidenkin Jelgavan voimalaitoksen naapurien kokemaan meluhaittaan. 

Voimalaitoksen yöaikainen valaistus koettiin myös häiritsevän voimakkaana.   

Voimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä sallittuja raja-arvoja, mutta olemme huomioineet naapuruston huolen ja vähentäneet melutasoa mm. laitteistojen koteloinnilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla. Voimalaitosalueen valaistusta emme sen sijaan voi vähentää, sillä riittävä valaistus on turvallisen toiminnan kannalta yöaikaan välttämätöntä. Lisäksi osa naapureista kokee valaistuksen parantavan kaupunkiympäristöä ja naapuruston turvallisuutta.

Muita virallisia valituskanavia pitkin tulleita valituksia tai edellisvuodelta siirtyneitä valituksia ei ollut.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset