Vuosikertomus 2014 | In English |

Palkitseminen

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja Fortumin yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Palkitsemista määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos ja ulkoiset markkinatiedot palkitsemisesta, erityisesti vastaavissa yrityksissä ja vastaavissa tehtävissä. Hallitus hyväksyy, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella, palkitsemisperiaatteet konsernitasolla ja päättää tulospalkkiotavoitteista sekä ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten) palkitsemisesta. Fortumin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka valitaan edellisen vuoden yhtiökokouksessa, valmistelee palkkioesityksen Fortumin hallitusta koskien.

Fortum tarjoaa kilpailukykyisen kokonaispalkan konsernijohdolle ja muulle johdolle. Tarkoituksena on avainresurssien saaminen yhtiöön ja niiden sitouttaminen Fortumin kaikissa toimintamaissa. Kokonaispalkka tarjoaa työntekijöille kilpailukykyisen peruspalkan. Palkan lisäksi tarjotaan tarkoituksenmukaiset muut edut, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmia, joissa mahdollinen palkkio perustuu Fortumin hallituksen päättämiin haasteellisiin tavoitteisiin.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 edellyttää, että Fortum julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. Lisäksi valtio-omistajaa edustava talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi elokuussa 2012 päivitetyn kannanoton yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ja eläke-eduista valtion omistamissa yhtiöissä.

Fortum ottaa palkitsemisessa huomioon sekä koodin että kannanoton.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset