Vuosikertomus 2014 | In English |

Eläkejärjestelyt

Fortumin suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyELin piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Suomen eläkelainsäädännön mukaan eläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68 ikävuoden välillä.

Fortumin johtajat muissa maissa kuuluvat eläkejärjestelyihin jotka perustuvat työehtosopimuksiin ja käytäntöihin kussakin toimintamaassa.

Lakisääteisen työeläkkeen lisäksi johtoryhmällä on lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin politiikan mukaan kaikki uudet lisäeläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–65 vuotta. Toimitusjohtajalla ja osalla johtoryhmän jäsenistä eläkkeen enimmäismäärä on 60 % palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö, ja osalla jäsenistä se on enintään 66 % palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa ja maksaa Fortumin eläkesäätiö.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset