Vuosikertomus 2014 | In English |

Hallituksen jäsenten palkkiot

Oheinen taulukko sisältää hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuosina 2014 ja 2013. Summat sisältävät kiinteät kuukausipalkkiot sekä kokouspalkkiot.

 

tuhatta euroa Palkkiot
yhteensä
2014
Ajanjakso Palkkiot yhteensä
2013
Ajanjakso
Hallituksen jäsenet 31.12.2014
Sari Baldauf, Puheenjohtaja 83 1.1.‑31.12. 84 1.1.‑31.12.
Kim Ignatius, Varapuheenjohtaja 1) 67 1.1.‑31.12. 67 1.1.‑31.12.
Minoo Akhtarzand 57 1.1.‑31.12. 58 1.1.‑31.12.
Heinz‑Werner Binzel 60 1.1.‑31.12. 60 1.1.‑31.12.
Ilona Ervasti‑Vaintola 48 1.1.‑31.12. 49 1.1.‑31.12.
Christian Ramm‑Schmidt 2) 53 1.1.‑31.12. 66 1.1.‑31.12.
Petteri Taalas 37 8.4.‑31.12.
Jyrki Talvitie 53 8.4.‑31.12.
Edellinen hallituksen jäsen
Joshua Larson 19 1.1.‑8.4. 71 1.1.‑31.12.
1) varapuheenjohtaja 8.4.2014 alkaen
2) varapuheenjohtaja 8.4.2014 saakka

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortum ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja eikä yhtiöllä ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2014 vahvisti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille:


Hallituksen palkkiot
tuhatta euroa/vuosi 2014 2013
Puheenjohtaja 75 75
Varapuheenjohtaja 57 57
Tarkastus‑ ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 57
Jäsenet 40 40
1) jos ei ole samanaikaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan myös valiokunnan kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle, joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa. Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset