Vuosikertomus 2014 | In English |

Lyhyen aikavälin kannustimet

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä eli tulospalkkiojärjestelmä tukee konsernin taloudellisten tulostavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden, arvojen ja rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat divisioonan ja konsernin tavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmä kattaa kaikki fortumlaiset tiettyjä Puolan ja Venäjän henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta.

Ylimmän johdon tulospalkkioiden määräytymisperusteista päättää hallitus etukäteen määriteltyjen ja mitattavissa olevien suoriutumis- ja tulostavoitteiden perusteella. Ylimpään johtoon kuuluville johtajille maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta - vuonna 2014 kannattavuus ja liiketoiminnan kassavirta - divisioonakohtaisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkion määräytymisperusteisiin kuuluu myös kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä mittareita. Ylimmän johdon tulospalkkioiden enimmäistaso on 40 % saajan vuosipalkasta luontoisetuineen (vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka).

Divisioonien johtajien, jotka ovat kaikki Fortumin johtoryhmän jäseniä, palkkiot määräytyvät divisioonan tuloksen ja konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Henkilökohtaisen suorituksen arviointiperusteista sovitaan alkuvuodesta käytävässä tavoite- ja tuloskeskustelussa.

Yhtiön hallitus arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan suoritusta.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset