Vuosikertomus 2014 | In English |

Fortumin hallintoelimet

Fortumin päätöksentekoelimet, jotka vastaavat konsernin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin, joka tekee päätökset osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvissa asioissa. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla sekä konsernin päivittäisestä hallinnosta vastaa toimitusjohtaja Fortumin johtoryhmän

tukemana. Divisioonatasolla toiminnasta vastaavat divisioonien johtajat omien johtoryhmiensä tukemina 1.3.2014 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta yhtiön johtoryhmän englanninkielinen nimi muutettiin muotoon Fortum Executive Management Team (FEM) ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä nousi yhdeksästä kahteentoista jäseneen.

Fortumin hallintoelimet

Fortumilla on lisäksi epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä tavoitteenaan edistää Fortumin liiketoimintoja. Vuonna 2014 neuvottelukuntaan kuului 14 Fortumin sidosryhmien edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa.

Fortumilla ei ole erillistä kestävän kehityksen valiokuntaa päätösten tekemiseksi talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisista asioissa. Kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa, ja ylin päätöstentekovalta näissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Tarkastus- ja riskivaliokunta, konsernin johtoryhmän jäsenet ja muut johtajat tukevat tarvittaessa hallitusta päätöksenteossa yllä mainituissa asioissa.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset