Vuosikertomus 2014 | In English |

Fortumin johtoryhmä ja liiketoiminta-organisaatio

Toimitusjohtajaa tukee tehtävässään Fortumin johtoryhmä. Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yrityshankinnoista ja divestoinneista.

Taloudellista ja kestävän kehityksen tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota Fortumin johtoryhmä kuukausittain tarkastelee. Tämän lisäksi konsernin johtoryhmän ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tuloskokoukset sisältyvät toiminnanjohtamisprosessiin.

Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten päätösten toteutuksesta. Fortumin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2014 kaksitoista jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Naispuolisia jäseniä oli kolme.

Fortum uudisti yhtiön liiketoimintarakennetta 1.3.2014 alkaen. Fortumin uudet divisioonat ja vastuualueet ovat:

 • Hydro Power and Technology-divisioona ja Nuclear and Thermal Power-divisioona , jotka ovat kumpikin osa Power and Technology-raportointisegmenttiä. Nämä divisioonat vastaavat Fortumin vesi-, ydin- ja lämpövoimatuotannosta, asiantuntijapalveluista, tuotannon ohjauksesta ja tradingistä sekä tutkimus-, kehitys- ja teknologiatoiminnoista.
 • Heat, Electricity Sales and Solutions-divisioona, joka sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpöliiketoiminnan ja yritysten lämpöratkaisut, aurinkovoiman tuotannon, sähkön myynnin ja siihen liittyvät ratkaisut sekä konsernitasoiset kestävän kehityksen toiminnot.
 • Russia-divisioona, joka keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon ja lämmön jakeluun Venäjällä. Divisioonaan kuuluu myös Fortumin noin 29 %:n osuus TGC-1:stä, joka raportoidaan osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.
 • Distribution-divisioona, joka vastaa Fortumin sähkönjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa.

Konsernitason esikuntatoimintoja ovat seuraavat: Talous, Strategia ja yritysjärjestelyt, Lakiasiat, Henkilöstö ja IT, Viestintä sekä Yhteiskuntasuhteet.

Fortumin raportointirakenne 31.12.2014

 

Fortumin johtoryhmä 31.12.2014

 • Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortumin johtoryhmän puheenjohtaja 
  s. 1957, diplomi-insinööri, taloustieteiden maisteri
 • Helena Aatinen, konsernin viestintäjohtaja 
  s. 1959, kauppatieteiden maisteri
 • Alexander Chuvaev, Russia-divisioonan johtaja
  s. 1960, diplomi-insinööri
 • Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja 
  s. 1961, kauppatieteiden maisteri
 • Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet 
  s. 1967, valtiotieteiden maisteri, metsänhoitaja 1)
 • Timo Karttinen, konsernin talousjohtaja ja Distribution -divisioonan johtaja 
  s. 1965, diplomi-insinööri
 • Kari Kautinen, johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt 
  s. 1964, OTK 1)
 • Per Langer, johtaja, Hydro Power and Technology -divisioona
  s. 1969, kauppatieteiden maisteri
 • Markus Rauramo, johtaja, Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioona 
  s. 1968, valtiotieteiden maisteri
 • Matti Ruotsala, Chief Operating Officer, toimitusjohtajan varamies 
  s. 1956, diplomi-insinööri
 • Sirpa-Helena Sormunen, konsernin lakiasiainjohtaja 
  s. 1959, varatuomari, OTK 2)
 • Tiina Tuomela, johtaja, ydinvoima- ja lauhdevoimatuotanto 
  s. 1966, diplomi-insinööri, MBA 1)

1) Uusi jäsen 1.3.2014 alkaen
2) Uusi jäsen 1.9.2014 alkaen

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset