Vuosikertomus 2014 | In English |

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1. mennessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja varsinainen yhtiökokous 2015

Syyskuussa 2014 Fortumin kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat kutsuttiin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: valtioneuvoston kanslian

omistajaohjausosasto, KELA ja Valtion Eläkerahasto. Valtion Eläkerahasto ilmoitti, ettei se aio käyttää nimitysoikeuttaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Eero Heliövaara, synt. 1956, DI, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA, synt. 1948, HTT, VM. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimi nimitystoimikunnan jäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 31.3.2015 pidettävälle vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 90 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 65 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 45 000 euroa vuodessa, sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 65 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi

esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Suomen valtio, joka yhtiökokouskutsun päivämääränä omistaa noin 50,76 % yhtiön osakkeista, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen se tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden säilyttämistä nykyisellä tasolla tulevana toimikautena.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi: Sari Baldauf hallituksen puheenjohtajaksi, Kim Ignatius varapuheenjohtajaksi ja Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie jäseniksi sekä uusina jäseninä Eva Hamilton ja Tapio Kuula.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2014

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen jälkeen syyskuussa 2013 nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, synt. 1956, DI, KTM, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Harri Sailas, synt. 1951, DI, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Liisa Hyssälä, synt. 1948, HTT, VM, pääjohtaja, KELA. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimi

nimitystoimikunnan jäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 92. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esitti hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan koskevan ehdotuksensa 30.1.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan kyseisen ehdotuksen mukaisesti 8.4.2014.

Suomen valtio noudattaa enemmistöomistajana 3.11.2011 päivättyä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Periaatepäätöksessä määritellään hallituksen jäsenehdokkaita koskevat valintakriteerit.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset