Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Fortumin toimitusjohtaja on ollut toukokuusta 2009 lähtien Tapio Kuula. 18.12. 2014 Kuula jäi sairaslomalle.

Tapio Kuulan sairasloman aikana hänen sijaisenaan toimi Fortumin talousjohtaja Timo Karttinen. Fortum ilmoitti 22.1.2015, että Tapio Kuula jää 1.2.2015 alkaen työkyvyttömyyseläkkeelle. Timo Karttinen jatkaa toimitusjohtajan tehtävien hoitamista väliaikaisena toimitusjohtajana kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty.

Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä. Arviointi perustuu objektiivisiin kriteereihin, joita ovat muun muassa yhtiön suoriutuminen sekä hallituksen toimitusjohtajalle ennalta asettamien tavoitteiden saavuttaminen.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset