Vuosikertomus 2014 | In English |

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä päätösvaltaansa yhtiökokoukselle lain mukaan kuuluvissa asioissa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat päätökset: tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisten

tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista tehtävät päätökset. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää kuitenkin vähintään 2/3:n ääntenenemmistöä yhtiökokouksessa.

Hallitus huolehtii yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla ja/tai kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin laki sitä muutoin edellyttää. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty vuonna 2014.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviin kuuluu:

  • Emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
  • Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
  • Ulkoisen tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  • Ulkoisen tilintarkastajan valitseminen
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset