Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat kohtuullisen varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Fortumin hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja divisioonien vastuualueet liittyen riskienhallintaan sekä myös taloudellisen raportoinnin prosessiin. Taloudellisen raportoinnin prosessi on sisäänrakennettu sisäisen valvonnan viitekehykseen, ja prosessitason sisäisen valvonnan rakenne on määritelty käyttäen riskiperusteista arviointia. Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys sisältää elementtejä COSO-viitekehyksestä, jonka on julkaissut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset