Vuosikertomus 2014 | In English |

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit tunnistetaan ja analysoidaan vuosittain osana riskienhallintaprosessia. Riskit raportoidaan säännöllisesti suunnitteluprosessin yhteydessä, ja tarvittavien toimenpiteiden ja parannusten seuranta on integroitu toiminnan johtamiseen. Kontrollien riskiarviointi on ollut perustana prosessitason sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä sekä taloudellisen raportoinnin kontrollitoimenpiteiden määrittämisessä virheiden välttämiseksi. Yhteiset divisioonarajat ylittävät tiimit päivittävät tätä prosessitasoista järjestelmää tarvittaessa.

Organisaatiomuutoksen jälkeen on toteutettu arviointi

valvonnan laajuuden, roolien ja vastuiden täsmentämiseksi.Riskien arviointi kattaa mahdollisiin väärinkäytöksiin ja muihin sääntöjen vastaisuuksiin ja niiden kautta syntyneisiin taloudellisiin menetyksiin sekä muiden varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset