Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimintapolitiikkojen, ohjeiden ja prosessien viestintä

Talousraportoinnin ohjeet (Controllers Manual) sisältävät Fortumin laskentamanuaalin, investointimanuaalin ja raportointiohjeistuksen sekä muut taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet. Corporate Controllerin pitämät kuukausittaiset Core Controllers' -kokoukset ohjaavat talousorganisaation prosessikehityshankkeita ja saavat päivityksiä talousorganisaation asiantuntijafoorumeista.

Säännöllisesti järjestettävissä Accounting Network Forum -kokouksissa informoidaan talousorganisaatiota tulevista muutoksista koskien muun muassa IFRS-standardeja ja laskentaperiaatteita sekä muista muutoksista raportoinnissa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset