Vuosikertomus 2014 | In English |

Valvontaympäristö

Fortumin sisäinen valvontajärjestelmä tukee konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattamisen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuden. Sisäisen valvonnan viitekehys muodostuu konsernitason toimintapolitiikoista ja prosesseista sekä liike- ja tukitoimintojen valvonnasta ja prosesseista.

Konsernin riskienhallintayksikkö vastaa konsernin riskipositioiden raportoinnista ja riskienhallintajärjestelmän ylläpitämisestä.

Konsernilaskenta on vastuussa taloudellisen raportointiprosessin ylätason valvontajärjestelmästä. Raportointiprosessin valvonta perustuu konsernitason taloudellista raportointia koskeviin toimintapolitiikkoihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Talousraportoinnin ohjeet on koottu Controllers Manual-ohjeistukseen, jota tarkastetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin. The finance process management tukee talouden organisaatiota varmistaen, että talousorganisaatiolla on yhtenäinen tapa toimia ja valvoa prosessien toimivuutta.

Fortumin organisaatio on hajautettu, ja valtaa ja vastuuta on delegoitu merkittävästi divisioonille valvontavastuiden muodossa. Fortumin valvonnan vastuujako voidaan kuvata ns. ”Kolmen puolustuslinjan”-mallia käyttäen.

 

Linjajohdon vastuu sisäisestä valvonnasta

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset