Vuosikertomus 2014 | In English |

Liiketoiminnan arvoketju

Fortumin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Investoinnit ja polttoaineet muodostavat tärkeän osan hankinnoistamme.

Tuotamme sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti hyödyntämällä monipuolisesti eri energialähteitä. Jakelemme tuotetun energian asiakkaillemme ottaen samalla huomioon pitkän aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun.

Energian tuotannon, jakelun ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat toisaalta globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja ja toisaalta taas alueellisia tai paikallisia. Ympäristön kannalta suurimpia huolenaiheita ovat ilmastonmuutos, happamoituminen sekä luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Otamme toiminnassamme huomioon energiatuotteidemme koko elinkaaren ja pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia soveltamalla parhaita käytäntöjä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa, käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti sekä hyödyntämällä tehokkaita käyttö- ja kunnossapitomenettelyjä.

Investoinneissa haemme taloudellisesti kannattavaa tasapainoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä. Investointimme painottuvat strategiamme mukaisesti hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP).

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme. Tuemme yhteiskunnan toimintaa muun muassa ostamalla raaka-aineita, tuotteita ja palveluja sekä lähiyhteisöistä että kansallisesti ja myös muista maista, maksamalla pääomasta korvauksia rahoittajille ja osakkeenomistajille, maksamalla veroja, työllistämällä sekä tukemalla ympäristön hyväksi tehtävää toimintaa ja yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Pyrimme minimoimaan liiketoimintamme kielteiset ympäristövaikutukset osana jokapäiväistä toimintaamme. Toimimme vastuullisesti ja pyrimme varmistamaan, että liiketoimintakumppanimme toimivat vastuullisesti ja noudattavat vastuullisen toiminnan ohjeitamme (Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct). Tavoitteenamme on myös varmistaa että toimipisteissämme ja laitoksillamme on turvallista työskennellä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset