Vuosikertomus 2014 | In English |

Lauhdesähkön tuotanto

Fortum tuottaa lauhdesähköä Venäjällä ja Suomessa. Nyaganin voimalaitos Venäjällä tuottaa perusvoimaa, ja Meri-Porin voimalaitos Suomessa täydentää muuta sähköntuotantoa silloin, kun sähkön kysyntä on suurta. Vuotuinen lauhdevoimatuotanto vaihtelee siten huomattavasti markkinatilanteen mukaan. Vuonna 2014 Fortumin lauhdevoimatuotanto oli 7,2 (2013: 4,6) TWh eli 10 % yhtiön koko sähköntuotannosta.

Lauhdevoimalaitokset tuottavat vain sähköä, ja lauhduttamisessa vapautuva lämpö päätyy hukkalämpönä ympäristöön. Sen vuoksi lauhdelaitosten hyötysuhde on selvästi alempi kuin CHP-laitosten.

Nyaganin voimalaitoksella Venäjällä toimii kolme nykyaikaista maakaasukäyttöistä kaasukombiyksikköä. Nyaganin voimalaitos sijaitsee Länsi-Siperiassa harvaan asutulla teollisella alueella, jossa öljyn ja maakaasun tuotanto tarvitsee paljon sähköä, mutta vastaavalle määrälle lämpöä ei ole tarvetta. Laitoksen hyötysuhde on yli 55 %, mikä on maailmanlaajuisestikin erittäin korkea. Perinteisen lauhdevoimatuotannon hyötysuhde Venäjällä on korkeintaan 40 %. Tähän verrattuna Nyaganin voimalaitos säästää vuositasolla noin 9 TWh polttoainetta, mikä on enemmän kuin Helsingin kaupungin kaukolämmön vuosikulutus. Hyvän hyötysuhteen ansiosta Nyaganin laitoksen päästöt ovat merkittävästi perinteistä lauhdesähkön tuotantoa pienempiä.

Suomessa tuotamme lauhdevoimaa vain Meri-Porin voimalaitoksella. Laitoksen pääpolttoaine on kivihiili. Inkoon voimalaitos suljettiin helmikuussa 2014.

Lauhdesähkön tuotannon ympäristövaikutukset ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Erona on jäähdytysvesien mukana ympäristöön vapautuva lämpö. Nyaganin voimalaitos Venäjällä on varustettu jäähdytystorneilla, joista jäähdytysveden lämpö haihdutetaan ilmakehään. Meri-Porin voimalaitoksella käytetään jäähdytykseen merivettä, ja lämmennyt jäähdytysvesi pumpataan takaisin mereen. Avoimella merialueella lämpötilan nousun vaikutukset jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset