Vuosikertomus 2014 | In English |

Sähkön ja lämmön myynti

Pohjoismainen sähkömarkkina on vapaasti kilpailtu. Sähkön hinta määräytyy halvimmasta mahdollisesta tuotannosta ja sähköntuonnista, joka riittää kattamaan kysynnän kunkin tunnin aikana. Siirtoverkon kapasiteettipullonkaulojen vuoksi markkina on jaettu hinta-alueisiin, joiden hinnat eroavat toisistaan siirtotarpeiden ylittäessä verkon kapasiteetin. 

Pääosa Pohjoismaiden ja Baltian sähköntuotannosta kaupataan pohjoismaisen sähköpörssin Nord Pool Spotin kautta. Vuonna 2014 Nord Pool Spotissa

myytiin 361 TWh, eli noin 90 % Pohjoismaiden ja Baltian sähkönkulutuksesta.

Sähkön myyjät ja ostajat voivat myös suojata sähkönhintaansa johdannaissopimuksilla Nasdaq Commodities -pörssissä. Vuonna 2014 pohjoismaisilla sähkömarkkinatuotteilla käytiin kauppaa 1 497 TWh, eli noin nelinkertaisesti fyysiseen tuotantoon verrattuna.

Fortum myy sähköä ja lämpöä yksityis- ja yritysasiakkaille. Olemme yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä: meillä oli vuoden 2014 lopussa yli 1,3 miljoonaa sähkönmyyntiasiakasta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Vuonna 2014 myimme sähköä yksityis- ja yritysasiakkaille yhteensä 13,8 (2013: 13,6) TWh.

Fortum on yksi maailman suurimmista lämmöntuottajista ja -myyjistä. Myymme lämpöä yrityksille, julkiselle sektorille sekä yksityisasiakkaille Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, kaikissa

Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä. Vuonna 2014 Fortumin lämmönmyynti oli yhteensä 35,4 TWh, josta myytiin Venäjällä 26,0 TWh, Suomessa 3,2 TWh ja Puolassa 3,4 TWh. Aloitimme vuoden 2014 aikana kaukojäähdytyksen myynnin Suomessa, ja päätimme investoida kaukojäähdytyksen tuotantoon ja jakeluun Tartossa, Virossa.

Ruotsissa Fortum Värme myi 7,6 TWh lämpöä ja 0,4 TWh kaukojäähdytystä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset