Vuosikertomus 2014 | In English |

Monipuolista polttoaineiden käyttöä

Hyödynnämme CHP-laitostemme energiantuotannossa monipuolisesti ja joustavasti eri polttoaineita ja pyrimme lisäämään uusiutuvien ja jäteperäisten polttoaineiden käyttöä. Vuonna 2014 käytimme CHP-laitoksillamme polttoaineita yhteensä 77 TWh, josta maakaasun osuus oli 80 %, kivihiilen 14 %, biomassan ja nestemäisen biopolttoaineen 4 %, jäte­peräisen polttoaineen 0,8 %, ja turpeen 0,5 %.

Käyttämiämme uusiutuvia polttoaineita ovat muun muassa metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet sekä maatalousperäiset polttoaineet. Lisäksi yli 60 % polttamastamme yhteiskunta- ja teollisuusjätteestä on bioperäistä.

Osallistumme aktiivisesti uusien energialähteiden ja polttoaineiden kehittämiseen. Esimerkkinä tästä on Joensuun voimalaitokselle rakennettu pyrolyysiteknologiaan perustuva Fortum Otso ®-bioöljyn tuotantolaitos. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan laitos tuottaa vuodessa noin 50 000 tonnia bioöljyä, joka korvaa fossiilista polttoöljyä sekä Fortumin omilla että Fortumin asiakkaiden lämpölaitoksilla. Tämä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä enimmillään noin 60 000 tonnia vuodessa. Prosessiteknisten ongelmien vuoksi laitoksen käyttöönotto on viivästynyt.

Tukholmassa Fortum Värme käytti biomassaa ja erilaisian estemäisiä biopolttoaineita 2,0 (2013: 3,2) TWh sekä

jäteperäisiä polttoaineita 2,6 (2013: 2,1) TWh. Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 61 % Fortum Värmen koko polttoainekäytöstä. Rakenteilla oleva uusi laitosyksikkö on maailman suurimpia bio-CHP-laitoksia, ja se lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä vähentää päästöjä Tukholmassa entisestään.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset