Vuosikertomus 2014 | In English |

Vesivoima

Vesivoima on Fortumin merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto. Vesivoiman tuotannosta ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Vesivoima muodostaa noin kolmanneksen sähköntuotannostamme – osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vuonna 2014 vesivoimatuotantomme oli 22,3 (2013: 18,0) TWh eli 30 % (2013: 27 %) sähköntuotannostamme. Energiajärjestelmän toimivuuden ja käyttövarmuuden kannalta vesivoimalla on erityinen asema säätöominaisuutensa vuoksi: vesistöjä säännöstelemällä

vesivoimalla voidaan reagoida sekä kulutuksen että muiden sähköntuotantomuotojen tuotannon vaihteluun. Vettä voidaan varastoida järviin, ja sitä voidaan käyttää sähkönkulutuksen ollessa huipussaan. Vesivoiman säätöominaisuutta tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, kun tuotannoltaan vaihtelevien aurinko- ja tuulisähkön osuus kasvaa.

Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoiman tuotantokapasiteettia noin 4 600 MW. Vuonna 2014 omistimme Ruotsissa ja Suomessa kokonaan tai osittain 159 vesivoimalaitosta. Teholtaan suurimmat, Fortumin kokonaan tai osittain omistamat vesivoimalaitokset sijaitsevat Keski-Ruotsin Dalälven-, Indalsälven- ja Ljusnan-joissa sekä Suomen Oulujoessa, Kemijoessa ja Vuoksessa. Vesivoimalaitokset ovat erittäin luotettavia sähköntuottajia. Vuoden kuluessa laitosten luotettavuutta parannettiin entisestään investointiohjelmamme mukaisilla peruskorjaushankkeilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Koneistojen peruskorjaukset kasvattivat myös voimalaitosten tuotantotehoja.

Vesivoiman perusparannukset

Vesivoimalaitostemme suunnitelmallisilla perusparannuksilla ja tehonkorotuksilla kasvatamme laitosten hyötysuhdetta ja sähköntuotantoa. Samalla parannamme työturvallisuutta ja käyttövarmuutta sekä vähennämme tuotannosta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Suomessa Imatran voimalaitoksen kolmoskoneiston peruskorjaus valmistui syksyllä 2014. Kolmoskoneiston teho kasvoi noin 6 MW:lla eli 4 %:lla. Imatran voimalaitoksen peruskorjaushanke jatkuu vuonna 2015 neloskoneiston peruskorjauksella.

Ruotsissa saimme valmiiksi Noppikosken voimalaitoksen, Skedvin voimalaitoksen ykkös- ja kakkoskoneiston sekä Gävundan voimalaitoksen peruskorjaukset.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset