Vuosikertomus 2014 | In English |

Modernisoinnit ja tehonkorotukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien yksiköiden hyötysuhdetta ja sähkötehoa on vuosien kuluessa nostettu laitosta modernisoimalla, ja työ jatkuu tulevina vuosina. Ydinvoiman tehonkorotuksia tehdään myös Ruotsissa sijaitsevissa osaomisteisissa laitoksissa.

Modernisoinnit ja tehonkorotukset Loviisassa

Loviisan voimalaitoksen korkeapaineturbiinit modernisoidaan

vuosina 2014–2017. Lisäksi turbiinilaitoksen kahdeksan kosteudenerottimella varustettua välitulistinta modernisoidaan vuosina 2015–2017. Modernisointien myötä laitoksen sähköteho kasvaa yhteensä noin 29 MW.

Voimalaitoksella on meneillään myös automaatiouudistus. Uudistushanke jakautuu usealle vuodelle ja on osa Fortumin normaaleja käyttöomaisuusinvestointeja. Vuonna 2014 kohdensimme hanketta uudelleen ja vaihdoimme pääyhteistyökumppania. Sovimme hankkeen jatkamisesta englantilaisen Rolls-Roycen kanssa ja päätimme sopimuksen aiemman kumppanimme, Areva-Siemens-konsortion kanssa.

Rolls-Roycen kanssa toteutettava automaatiohanke keskittyy pääosin Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Fortumin kanssa.

Automaatiouudistuksen ja muiden modernisointihankkeiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja luotettava sähköntuotanto Loviisan voimalaitoksella sen nykyisten käyttölupien loppuun saakka.

Tehonkorotushankkeet Ruotsissa

Tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet jatkuivat sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimalaitoksilla. Forsmark 1:n tehonkorotushankkeen jatkamisesta tehtiin päätös, ja suunnitelman mukaan uusi korotettu teho on otettavissa käyttöön viimeistään vuonna 2020 laajojen sähköverkon parannustöiden jälkeen. Forsmark 3:n tehonkorotuksesta luovuttiin kannattamattomana sähkön jakeluverkon vaatimien merkittävien lisäinvestointien vuoksi.

Oskarshamn 2 -yksikkö pysäytettiin kesäkuussa 2013 laitoksen turvallisuutta parantavien muutosten ja tehonkorotukseen tähtäävien ennakkovalmistelujen toteuttamiseksi. Asennukset eivät ole edenneet suunnitelmien

mukaan. Turvallisuusparannusten vuoksi seisokki jatkuu kesään 2015, ja tehonkorotus siirtyy vuodelle 2017.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset