Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristövaikutukset

Hiilidioksidipäästöttömällä ydinvoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoiman tuotanto ei normaaliolosuhteissa vaikuta ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Merkittävimmät ydinvoiman ympäristövaikutukset liittyvät ydinturvallisuuteen, ydinjätteiden hallintaan ja jäähdytysvesien vaikutuksiin vesistössä.

Ydinvoiman merkittävin käytön aikainen ympäristövaikutus on jäähdytysvesien aiheuttama veden lämmönnousu ydinvoimalaitoksen välittömässä ympäristössä, kun käytössä 

on merivesijäähdytys. Vuonna 2014 Loviisan voimalaitoksen lämpökuorma mereen oli 15,4 TWh. Lämpömittausten mukaan jäähdytysvesi on nostanut pintaveden lämpötilaa 1–2 astetta 1–2 kilometrin etäisyydellä jäähdytysveden purkupaikasta.

Lämpökuormaa vesistöön voitaisiin vähentää toteuttamalla ydinvoimalaitos sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksena. Tämä nostaisi voimalaitoksen energiahyötysuhdetta useilla kymmenillä prosenteilla. Tämäntyyppistä ratkaisua ei toistaiseksi ole toteutettu suuressa mittakaavassa yhdessäkään maassa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset