Vuosikertomus 2014 | In English |

Konsernin liiketoimintarakenne

(31.12.2014)

Raportointi-
segmentti
Power and TechnologyHeat, Electricity Sales and SolutionsRussiaDistribution
Raportointi-
segmentti
Power and TechnologyHeat, Electricity Sales and SolutionsRussiaDistribution
Divisioona 


Hydro Power and Technology

Nuclear and Thermal Power


Heat, Electricity Sales and Solutions

Russia

Distribution
LiiketoimintaVesi-, ydin- ja lämpövoimatuotanto, asiantuntijapalvelut, tuotannon ohjaus, trading sekä tutkimus-, kehitys- ja teknologiatoiminnot

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kaukolämpö- ja kaukokylmäliiketoiminta ja yritysten lämpöratkaisut, aurinkovoiman tuotanto, sähkön myynti ja siihen liittyvät ratkaisut sekä konsernitasoiset kestävän kehityksen toiminnot

Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä.

29,5 % omistusosuus TGC-1:ssä, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Fortumin sähkönjakeluliiketoiminta Ruotsissa
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat

Tuotanto Suomessa ja Ruotsissa
*159 kokonaan tai osittain omistettua vesivoimalaitosta
* Kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä ja osuudet kahdeksassa yksikössä
* Yksi osittain omistettu ja kaksi omaa lauhdevoimalaitosta
* Osuuksia kolmesta tuulivoimayhtiöstä

Asiantuntijapalveluita maailmanlaajuisesti

Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Liettua, Latvia, Viro, Intia
* 12 CHP-laitosta
* Satoja lämpölaitoksia
* Kaksi aurinkovoimalaitosta Intiassa

Lämmön toimitus miljoonaan kotitalouteen Pohjoismaissa, Puolassa ja Baltiassa.

Noin 1,3 miljoonaa sähkönmyyntiasiakasta

Venäjä
* Kahdeksan CHP-laitosta
* Yksi lauhdevoimalaitos
* Useita lämpölaitoksia
* Noin 500 km lämpörunkoverkkoa. 

Lämmön toimitus noin kahdelle miljoonalle asukkaalle.

TGC-1 omistaa ja operoi Venäjän luoteisosassa vesi- ja lämpövoimaa ja Pietarissa lämmönjakeluverkkoa.

Ruotsi
* Yli 70 000 km sähköverkkoa
* 22 100 muuntamoa

Yli 900 000 asiakasta

Markkina-asema

* Kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa
* 15 suurimman joukossa Euroopassa ja Venäjällä.

* Johtava lämmöntoimittaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa

* Yksi johtavista sähkön- ja lämmöntuottajista Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella.Tuotanto­kapasiteettiSähkö 9 063 MW
Lämpö 0 MW

Sähkö 803 MW
Lämpö 3 936 MW

Sähkö 4 758 MW
Lämpö 13 466 MW 

 

Volyymit

* Sähköntuotanto Pohjoismaissa 47,1 TWh
* Sähköntuotanto yhteensä 47,9 TWh 

* Lämmönmyynti 7,9 TWh
* Sähkönmyynti 16,5 TWh 
* Sähkönmyynti 26,5 TWh
* Lämmönmyynti 26,0 TWh 
* Jakeluverkkosiirto 17,6 TWh
* Alueverkkosiirto 13,8 TWh  
Liikevaihto2 156 milj. euroa1 332 milj. euroa1 055 milj. euroa751 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta41 %25 %20 %14 %
Vertailukelpoinen liikevoitto877 milj. euroa104 milj. euroa161 milj. euroa266 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate998 milj. euroa204 milj. euroa304 milj. euroa416 milj. euroa
Sidottu pääoma 6 001 milj. euroa2 112 milj. euroa2 597 milj. euroa2 615 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto14,2 %8,7 %5,6 %9,3 %
Käyttöomaisuus-investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin198 milj. euroa124 milj. euroa367 milj. euroa147 milj. euroa
Henkilöstö1 6391 8074 213390
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit

* Pohjoismaisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti ja hinta; vakautta suojauksilla

* Noin 90 % tuotannosta vesi- ja ydinvoimaa: vesivarastot, ydinvoiman käytettävyys ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat

* Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta ja kustannukset

* Investoinnit uuteen tai nykyiseen tuotantoon

* Vakaata kasvua investointien avulla, erityisesti uusien CHP-laitosten volyymit ja käytettävyys

* Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ja saatavuus, tuotantoketjun joustavuus ja tehokkuus

* Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti, hinnan vaikutus kannattavuuteen; vakautta suojausten avulla

* Lämmön ja oheistuotteiden hinnat

* Lämmön kysyntä: sääolosuhteet; sekä makrotalous että paikallinen talouskehitys

* Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset

* Investointi­ohjelma: uutta kapasiteettia ja suuremmat volyymit

* Investointi­velvoitesopimuksen perusteella maksettavat sähkön takuuhinnat vuoden 2007 jälkeen rakennetulle kapasiteetille 

* Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, sähkön hintataso ja volatiliteetti Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella

* Laitosten käytettävyys, tuotannon suunnittelu ja tehonkorotukset

* Polttoaineiden hinnat ja saatavuus sekä kaasun ja sähkön hinnan suhde

* Lämpömarkkinoiden kehittyminen pitkällä aikavälillä; lämmön kysyntä ja tariffit lyhyellä aikavälillä

* Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset

* Sähköverkon kunnossapito ja investoinnit pitkällä aikavälillä

* Sähkönsiirron volyymi: sääolosuhteet, sekä makrotalous että paikallinen talouskehitys

* Vakaa tuotto säännellyillä hinnoilla

* Kustannus­tehokkuus ja palveluiden laatu

* Verkon käytettävyys ja palvelutaso: jakeluhäiriöiden korvausvelvollisuus

* Siirtokapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset

Strategian ajurit
Strategian ajurit    

* Nykyinen CO2-päästötön, joustava ja markkinalähtöinen tuotantorakenne

* Vahva asema ja osaaminen vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

* Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vapautuminen ja yhdentyminen

* Tarve luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön

* Mahdollisuus lisätä paikallisten biopolttoaineiden ja jätteiden käyttöä polttoaineena

* Vahva asema ja osaaminen polttoaineiden joustavassa käytössä CHP-tuotannossa

* Sähkö- ja lämpömarkkinoiden vapautuminen ja yksityistäminen

* Kansantalouden kehitys

* Nykyisten toimintojen tehokkuuden parantaminen ja meneillään olevan investointiohjelman saattaminen loppuun

* Mahdollisuus toimintojen kehittämiseen nykyistä kapasiteettia modernisoimalla

* Kustannustehokkuus suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoimintaprosesseilla

* Tekninen kehitys: tehokkaampi, luotettavampi ja älykkäämpi sähköverkko, kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaille

* Sähkönsiirron eriyttämis- ja harmonisointikehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset