Vuosikertomus 2014 | In English |

Strategia

Valmistelut tulevaisuuden kasvulle alkavat muotoutua; luopumalla sähkönsiirtoliiketoiminnasta Fortumilla on paremmat mahdollisuudet keskittyä tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen sähkön ja lämmön tuotantoon ja myyntiin. Ratkaisu lisää merkittävästi Fortumin strategista liikkumavaraa, sekä lähitulevaisuudessa että pitkällä aikavälillä, ja antaa yhtiölle poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat omistaja-arvon kasvattamiseen.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin strategian ytimessä on vahva osaaminen hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta. Kehitämme liiketoimintaamme myös jatkossa näiden osaamisten pohjalta.

Kestävä kehitys on integroitu osaksi Fortumin strategiaa. Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Fortum ottaa toiminnassaan tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Fortumin arvot – vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys – muodostavat toimintamme perustan. Haluamme

olla edelläkävijä kehitettäessä tulevaisuuden energiajärjestelmää – aurinkotaloutta.

 

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset