Vuosikertomus 2014 | In English |

Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) tarkoituksena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja luoda uuden, tuloksellisen liiketoiminnan perustaa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta auttaa Fortumia rakentamaan kestävän kehityksen mukaista, hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta.

T&K-toiminnan keskeiset osa-alueet ovat:

  • Fortumin nykyiseen energiajärjestelmään sisältyvien edistyksellisten teknologioiden tutkimus; tärkein tutkimuskohteemme on ydinvoima. Lisäksi kehitämme muun muassa integroituja sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmiä eli CHP+-laitoksia sekä keinoja lisätä ja hyödyntää energiajärjestelmän joustavuutta.
  • Uudet teknologiat ja ratkaisut, jotka tukevat energiajärjestelmän kehittymistä kohti tulevaisuuden aurinkotaloutta: kehitämme muun muassa aurinko- ja aaltoenergiaa sekä innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme.

Vuoden 2014 keskeisiin T&K-hankkeisiin lukeutuivat:

  • Fortumin, UPM:n ja Valmetin päätös kehittää yhdessä uutta teknologiaa, jolla voidaan valmistaa edistyneitä, pitkälle jalostettuja lignoselluloosapohjaisia polttoaineita kuten liikennepolttoaineita tai korkeamman jalostusarvon bionesteitä. Hankkeen tavoitteena on kehittää bioöljyn jalostamiseen sopiva katalyyttinen pyrolyysitekniikka ja kaupallistaa se.
  • Fortumin ja Cleantech Invest Oyj:n solmima yhteistyösopimus liiketoiminnan kehittämisestä, mahdollisista tulevaisuuden cleantech-investoinneista sekä tiedonvaihdosta. Sopimuksen tarkoitus on luoda uutta liiketoimintaa Fortumille ja vauhdittaa Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden kasvua.

Fortumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2014 olivat yhteensä 41 (2013: 49) miljoonaa euroa, mikä vastasi 0,9 % (2013: 0,9 %) konsernin liikevaihdosta. Vuonna 2013

merkittävä osuus T&K-menoista oli kohdennettu maailman ensimmäisen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen yhteyteen integroidun bioöljylaitoksen kehittämiseen ja käyttöönottoon Joensuussa. Nykyään Joensuun laitos raportoidaan osana HESS-divisioonaa eikä se näy enää T&K-luvuissa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset