Vuosikertomus 2014 | In English |

Myynti ja tuotanto

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2012–2014
TWh 2014 2013 2012*
Vesivoima 22,3 18,0 25,2
Ydinvoima 23,8 23,7 23,4
Maakaasu 22,5 20,0 19,4
Kivihiili 3,6 4,0 3,3
Biomassa 0,9 1,1 1,3
Turve 0,1 0,1 0,1
Muut 0,2 0,5 0,3
Yhteensä 73,4 67,4 73,1
* Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2014
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Vesivoima 1 526 3 088 4 615
Ydinvoima 1 460 1 820 3 279
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 438 0 4 758 257 93 5 546
Lauhdevoima 1 126 12 1 139
Muut 30 15 45
Yhteensä 4 551 4 950 4 758 257 108 14 624
Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2014
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Lämpö 1 936 0 13 466 1 189 811 17 402
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset