Vuosikertomus 2014 | In English |

Myynti ja tuotanto, sisältäen Fortum Värmen

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2012–2014
TWh 2014 2013 2012
Vesivoima 22,3 18,0 25,2
Ydinvoima 23,8 23,7 23,4
Maakaasu 22,5 20,0 19,4
Kivihiili 4,0 4,5 3,3
Biomassa 1,1 1,6 1,3
Turve 0,1 0,1 0,1
Muut 0,7 0,8 0,3
Yhteensä 74,6 68,7 73,1
Sisältää AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2014
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Vesivoima 1 526 3 088 4 615
Ydinvoima 1 460 1 820 3 279
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 438 627 4 758 257 93 6 173
Lauhdevoima 1 126 12 1 139
Muut 30 15 45
Yhteensä 4 551 5 577 4 758 257 108 15 251
Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2014
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Lämpö 1 936 3 636 13 466 1 189 811 21 038
Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset