Vuosikertomus 2014 | In English |

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Taulukossa esitellään keskeisimmät sosiaalisen vastuun tunnusluvut. Tunnusluvut esitetään kattavasti raportin GRI-osiossa.

2014 2013 2012*
Henkilöstö keskimäärin 8 821 9 532 10 600
Henkilöstö 31.12. 8 592 9 186 10 371
joista vakituisessa työsuhteessa 8 260 9 515* 9 899
Lähtövaihtuvuus, % 8,1 9,7* 12
Naisia henkilöstöstä, % 28 28* 28
Naisia johtotehtävissä, % 33 31* 35
Työterveyshuollon kustannukset, euro/henkilö1) 542 569 580
Sairauspoissaolopäivät 47 677 56 316* 74 188
Sairauspoissaoloprosentti 2,4 2,5* 3,1
Tapaturmataajuus (LWIF)2), Fortumin henkilöstö 1,0 1,0 1,5
Tapaturmataajuus (LWIF)2), urakoitsijat 3,2 3,9 3,8
Kuolemantapaukset 3 1 1
OHSAS 18001 ‑sertifioidut toiminnot, % liikevaihdosta 75 73* 70
1) Sisältää vain Suomen
2) Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
*Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Henkilöstötilastoja vuodelta 2014 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Henkilöstö vuoden lopussa 2 040 1 201 4 213 603 535 8 592
miehiä 1 470 777 3 069 472 346 6 134
naisia 570 424 1 117 131 190 2 432
Henkilöstö keskimäärin 2 182 1 221 4 196 631 591 8 821
Henkilöstökulut, 1 000 euroa 184 045 104 295 82 804 13 884 20 219 413 021
Henkilöstökulut per henkilö, 1 000 euroa 84,3 85,4 19,7 22,0 34,2 46,8
Henkilöstön määrä 31.12.
Henkilöstö maittain 31.12.2014
Henkilöstö divisioonittain 31.12.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset