Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudelliset tunnusluvut

Taulukossa on esitelty liiketoimintamme keskeiset tunnusluvut. Lisää taloudellisia tunnuslukuja löytyy vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta.

Taulukoissa ja graafeissa esitettävien tietojen vertailukelpoisuus

Taulukoiden ja graafien tiedoissa vuoden 2012 tai vanhempien vuosien osalta ei ole huomioitu muutoksia koskien IFRS 10 ja IFRS 11 käyttöönottoon. Standardien käyttöönotto Fortum-konsernissa vaikuttaa AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadin osakeomistuksenkäsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Katso liitetieto 1.6.1 Vuoden 2014 alussa käyttöönotetut uudet IFRS standardit.

Taloudelliset tunnusluvut
Milj. euroa tai kuten merkitty 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 751 5 309 6 159
Käyttökate 3 954 2 129 2 538
Vertailukelpoinen käyttökate 1 873 1 975 2 416
Liikevoitto 3 428 1 508 1 874
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 351 1 403 1 752
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 3 154 1 204 1 416
Sijoitettu pääoma 17 918 19 183 19 420
Korollinen nettovelka 4 217 7 793 7 814
Korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta 3 664 6 658
Nettovelka/käyttökate 1,1 3,7 3,1
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 2,3 3,9 3,2
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate ilman Värmen rahoitusta 2,0 3,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,5 9,0 10,2
Oman pääoman tuotto, % 30,0 12,0 14,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit 774 1 005 1 558
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 69 15 16
Liiketoiminnan kassavirta 1 762 1 548 1 382
EU:n päästökaupan alaiset päästöt, milj. tonnia CO2 3,6 5,1 4,8
Myönnetyt päästöoikeudet EU:n päästökaupassa, milj. tonnia CO2 1,4 1,8 5,4
Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa tai kuten merkitty 2014 2013 2012
Tulos/osake 3,55 1,36 1,59
Kassavirta/osake 1,98 1,74 1,56
Oma pääoma/osake 12,23 11,28 11,30
Osinko/osake 1,10 1) 1,10 1,00
Lisäosinko/osake 0,20 1)
Osinko/osakekohtainen tulos, % 36,6 1) 80,9 62,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,2 1) 6,6 7,1
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 31.3.2015.
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset