Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristövastuun tunnusluvut

Taulukossa esitellään keskeisimmät ympäristövastuun tunnusluvut. Tunnusluvut esitetään kattavasti raportin GRI-osiossa.

2014* 2013 2012**
Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia 20,3 20,5 20,7
Rikkidioksidipäästöt, tonnia 20 400 22 000 19 800
Typenoksidien päästöt, tonnia 28 700 30 800 29 400
Hiukkaspäästöt, tonnia 21 300 20 800 16 000
ISO 14001‑ympäristösertifioidut toiminnot, % liikevaihdosta 100 100 95
Sähköntuotannon CO2‑ominaispäästöt, g/kWh 177 200 171
5 vuoden keskiarvo EU:ssa, g/kWh 60 60 60
Energian kokonaistuotannon CO2‑ominaispäästöt, g/kWh 189 204 177
5 vuoden keskiarvo, g/kWh 198 197 179
Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde, % 64 59 64
5 vuoden keskiarvo, % 63 64 67
CO2‑päästöttömän energian osuus sähköntuotannossa, % 64 63 68
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % 32 28 36
Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % 6 9 20
Kipsin hyötykäyttö, % 100 99 89
Tuhkan hyötykäyttö, % 34 38 51
Ympäristöluparikkomukset, kpl 15 14 12
Vedenotto, miljoonaa m3 2 178 2 312 2 210
josta jäähdytysvettä, miljoonaa m3 2 094 2 231 2 017
Lämpökuorma vesistöihin, TWh 18 19 17
*Luvut varmentamattomia
**Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen
Sähköntuotannon CO2-ominais-
päästöt EU:ssa vuosina
2012–2014, gCO2/kWh
Energian kokonaistuotannon
CO2-ominaispäästöt vuosina
2012–2014, gCO2/kWh
Polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde vuosina
2012–2014, %
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset