Vuosikertomus 2014 | In English |

Osakkeenomistajat

Vuoden 2014 lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,76 %. Suomen Eduskunta on valtuuttanut hallituksen vähentämään Suomen Valtion omistusta Fortumissa siten, että omistus ei laske alle 50,1 % osakepääomasta ja äänivallasta.

Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 32,3 % (2013: 26,2 %).

Osakkeenomistajat 31.12.2014
Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus %
Suomen valtio 450 932 988 50,76
Kansaneläkelaitos 7 030 896 0,79
Kurikan kaupunki 6 203 500 0,70
Valtion eläkerahasto 5 960 000 0,67
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 224 300 0,59
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 620 800 0,52
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 487 880 0,51
KEVA 3 679 403 0,41
Schweizerische Nationalbank 2 618 136 0,30
Sr Nordea Fennia 2 174 227 0,25
OP‑Delta sijoitusrahasto 1 725 726 0,19
Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 452 675 0,16
Sr Nordea Pro Suomi 1 433 767 0,16
Hallintarekisteröidyt ja suora ulkomainen omistus* 284 749 426 32,05
Muut osakkeenomistajat yhteensä 106 073 321 11,94
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 888 367 045 100,00
* Lukuunottamatta Schweizerische Nationalbankin omistusta
Osakasryhmän mukaan % osakkeiden
lukumäärästä
Suomalaiset osakkeenomistajat
Liikeyritykset 1,02
Rahoitus‑ ja vakuutuslaitokset 1,61
Julkisyhteisöt 55,35
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,51
Kotitaloudet 8,16
Ulkomaiset osakkeenomistajat 32,35
Yhteensä 100,00
Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2014
Osakkeita Osakkeen‑
omistajien
lukumäärä
% osakkeen‑
omistajista
Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeiden
lukumäärästä
1‑100 29 472 26,94 1 721 860 0,19
101‑500 44 876 41,02 11 906 551 1,34
501‑1 000 17 940 16,40 13 039 313 1,47
1 001‑10 000 16 212 14,82 41 048 458 4,62
10 001‑100 000 817 0,75 18 561 714 2,09
100 001‑1 000 000 73 0,06 21 058 847 2,37
1 000 001‑10 000 000 12 0,01 46 611 310 5,25
yli 10 000 000 1 0,00 450 932 988 50,76
109 403 100,00 604 881 041 68,09
Rekisteröimättömät/selvittämättä olleet kaupat 31.12. 73 636 0,01
Hallintarekisteröidyt osakkeet 283 412 368 31,90
Yhteensä 888 367 045 100,00

Johdon osakeomistus 31. joulukuuta 2014

Vuoden 2014 lopussa toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat 430,457 osaketta (2013: 346,106) edustaen noin 0,05% (2013: 0,04%) yhtiön osakkeista.

Lisätietoa toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten osakeomistuksista ja kannustinohjelmista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 12 Henkilöstökulut

Yhtiökokouksen 2014 antamat valtuudet 

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai omien osakkeiden ostoon.


X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset