Vuosikertomus 2014 | In English |

Riskienhallinnan periaatteet ja tarkoitus

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan harjoittaminen altistaa Fortumin monenlaisille riskeille. Sähkön hinta ja volyymiriski pohjoismaisilla markkinoilla on merkittävin taloudellinen riski, johon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. säätila, maailman hyödykemarkkinat ja sähkön tuotantovolyymit. Venäjän liiketoiminta altistuu sekä volyymiriskeille että sähkö-, polttoaine- ja kapasiteettihintoihin liittyville riskeille, joihin vaikuttavat maan sisäinen sääntely, vaikkakin sähkömarkkinoiden uudistus etenee.Venäjän liiketoiminta altistuu sekä volyymiriskeille että sähkö-, polttoaine- ja

kapasiteettihintoihin liittyville riskeille, joihin vaikuttavat maan sisäinen sääntely, vaikkakin sähkömarkkinoiden uudistus etenee.

Fortum kehittää riskienhallintaansa markkina-olosuhteiden, operatiivisen toiminnan ja liiketoiminta-ympäristön jatkuvien muutosten mukana. Fortum on jatkanut operatiivisen riskienhallinnan tehostamista erityisesti sisäisen valvonnan ja kontrollien osalta sekä compliance-riskienhallinnan että jatkuvuusssuunnitelun edelleen kehittämisellä. Markkina- että luottoriskimalleja kehitetään jatkuvasti vastaamaan maailmanlaajuista epävakaata markkinatilannetta. Myös uudet markkinat, kuten Intia, lisäävät toiminnan monimutkaisuutta ja riskejä. Tästä syystä maa - ja liikekumppanianalyysejä on kehitetty ja näihin liittyviä prosesseja otettu käyttöön. Prosessit sisältävät maa- ja liikekumppanianalyysin myös kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien noudattamisen näkökulmasta.

Tarkoitus

Fortumin riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yritystä strategian luomisessa ja toteuttamisessa sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ehkäistä ei-toivottuja tapahtumia.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset