Vuosikertomus 2014 | In English |

Riskienhallinnan organisaatio

Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa. Riskienhallintajohtajan johtama liiketoiminta- ja palveluyksiköistä riippumaton konsernin riskienhallintayksikkö raportoi talousjohtajalle ja vastaa riskipositioiden konsolidoinnista ja arvioinnista sekä niiden raportoinnista hallitukselle ja johdolle. Konsernin riskienhallinta myös seuraa riskejä suhteessa toimitusjohtajan hyväksymiin riskinottovaltuuksiin ja raportoi niistä. Pääsääntö on, että

riskejä hallinnoidaan niiden alkulähteillä, jollei toisin ole sovittu. Tehtävien eriyttämiseksi divisioonien ja konserniyksiköiden, kuten Treasuryn, riskienvalvontatoiminnot raportoivat riskeistään konsernin riskienhallintayksikölle. Viimeisimmän organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.3.2014 kolmen COO -raportoivan divisioonan riskienvalvontatoiminnot keskitettiin, ja tämä yksikkö tarjoaa riskienvalvontapalveluita kaikille näille divisioonille konsernin asettamisen vaatimusten mukaisesti.

Fortumin riskiraportointirakenne

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset