Vuosikertomus 2014 | In English |

Markkinatilanne

Pohjoismaat

Alustavien tilastotietojen mukaan, vuonna 2014 sähköä kulutettiin 378 TWh (2013: 386). Teollinen kulutus pysyi lähes muuttumattomana, mutta muu kulutus laski johtuen poikkeuksellisen leudosta säästä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Vuoden 2014 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 82 TWh eli 1 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat ja 3 TWh alemmat kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa vesivarastot olivat 80 TWh, eli 3 TWh alle pitkän aikavälin keskiarvon ja 2 TWh alle vuoden 2013 lopun tasoa.

Keskimääräinen sähkön aluehinta Suomessa oli 36,4 euroa/MWh (2013: 39,9) ja Ruotsissa SE3-alueella (Tukholma) 31,3 euroa/MWh (2013: 37,5). Suomessa aluehintojen ero systeemihintoihin nähden johtui lähinnä jatkuneesta energian viennistä Viroon. Ruotsissa tuulivoiman volyymit ja ydinvoiman hyvä saatavuus pitivät aluehinnat lähellä systeemihintoja.

Vuonna 2014 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 29,6 euroa megawattitunnilta (MWh) (2013: 38,1). Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 36,0 euroa/MWh (2013: 41,2) ja Ruotsissa SE3-alueella (Tukholma) 31,6 euroa/MWh (2013: 39,4).

Saksassa keskimääräinen spot-hinta oli koko vuonna 32,8 euroa/MWh (2013: 37,8).

CO2-päästöoikeuksien (EUA = EU Emission Allowance) markkinahinta oli noin 4,8 euroa/tonni vuoden 2014 alussa ja

kohosi 7,3 euroon/tonni vuoden loppuun mennessä. Vuoden aikana päästöoikeuksilla käytiin kauppaa hintaan 4,4 - 7,5 euroa/tonni.

Venäjä

Fortum toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Hanti-Mansian alueilla, joissa teollinen tuotanto on keskittynyt öljyyn ja kaasuun, sekä metalliteollisuuteen painottuneella Tšeljabinskin alueella.

Alustavien tilastotietojen mukaan vuonna 2014 Venäjällä kulutettiin sähköä 1 021 TWh  (2013: 1 026). Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue) oli 777 TWh (2013: 772).

Keskimääräinen sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, kasvoi noin 5% koko vuoden aikana 1 163 ruplaan/MWh (2013: 1 104)  hintavyöhykkeellä 1.


Sähkön kulutus
TWh 2014 2013 2012
Pohjoismaat 378 386 391
Venäjä 1 021 1 026 1 037
Tjumen 93 87 83
Tšeljabinsk 36 36 36
Venäjän Uralin alue 260 257 252
Keskimääräiset hinnat
2014 2013 2012
Sähkön spot‑hinta Nord Pool ‑sähköpörssissä, euroa/MWh 29,6 38,1 31,2
Sähkön spot‑hinta Suomessa, euroa/MWh 36,0 41,2 36,6
Sähkön spot‑hinta Ruotsissa, SE3, Tukholma, euroa/MWh 31,6 39,4 32,3
Sähkön spot‑hinta Ruotsissa, SE2, Sundsvall, euroa/MWh 31,4 39,2 31,8
Sähkön spot‑hinta Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla, RUB/MWh 1) 1 163 1 104 1 001
Keskimääräinen kapasiteettihinta, tRUB/MW/kk 304 276 227
Sähkön spot‑hinta Saksassa, euroa/MWh 32,8 37,8 42,6
Keskimääräinen kaasun rajahinta Uralin alueella, RUB/1 000 m3 3 362 3 131 2 736
Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille, tRUB/MW/kk 2) 167 163 152
Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille, tRUB/MW/kk 2) 552 576 539
Sähkön spot‑hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh 1) 1 089 1 021 956
CO2, (ETS EUA), euroa/tonni CO2 6 5 7
Hiili (ICE Rotterdam), USD/tonni 75 82 93
Öljy (Brent Crude), USD/bbl 99 109 112
1) Ilman kapasiteettitariffia.
2) Kapasiteettihinnat maksettu ainoastaan kunakin ajankohtana saatavilla olevalle kapasiteetille.
Vesivarastot
TWh 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Pohjoismaiset vesivarastot 80 82 85
Pohjoismaiset vesivarastot, pitkän ajan keskiarvo 83 83 83
Vienti/tuonti
TWh (+ = tuonti, ‑ = vienti Pohjoismaista) 2014 2013 2012
Vienti/tuonti Pohjoismaiden ja Manner‑Euroopan + Baltian välillä ‑14 ‑3 ‑19
Vienti/tuonti Pohjoismaiden ja Venäjän välillä 4 5 5
Vienti/tuonti Pohjoismaat, yhteensä ‑10 ‑2 ‑14
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset