Vuosikertomus 2014 | In English |

Distribution

Fortum omistaa ja käyttää sähkönjakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan noin 0,9 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa.

milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Liikevaihto 751 1 064 ‑29 %
‑ jakeluverkot 590 896 ‑34 %
‑ alueverkot 120 129 ‑7 %
‑ muu myynti 41 39 5 %
Liikevoitto 2 132 349 511 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 266 332 ‑20 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 416 548 ‑24 %
Sidottu pääoma 31.12. 2 615 3 745 ‑30 %
Sidotun pääoman tuotto, % 73,6 9,3 691 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 9,3 8,8 6 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 147 255 ‑42 %
Henkilöstön lukumäärä 390 805 ‑52 %

Vuonna 2014 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 17,6 TWh (2013: 26,1)  ja 13,8 TWh (2013: 16,3). Volyymeja pienensi lämmin sää etenkin ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailuvuotta pienemmät volyymit selittyvät pääosin Fortumin Suomen ja Norjan sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnillä.

Distribution-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 266 miljoonaa euroa (2013: 332). Tuloksen pieneneminen johtui pääasiassa hyvin leudosta säästä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ja Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä, joka saatiin päätökseen maaliskuun lopulla.

Liikevoitto oli 2 132 miljoonaa euroa (2013: 349), ja Suomen sekä Norjan sähkönsiirtoliiketoimintojen myyntivoittojen vaikutus oli noin 1 865 miljoonaa euroa.

Sähkönsiirto jakeluverkoissa
TWh 2014 2013 Muutos
14/13
Ruotsi 13,7 14,1 ‑3 %
Suomi 2,8 9,5 ‑71 %
Norja 1,1 2,5 ‑56 %
Yhteensä 17,6 26,1 ‑33 %
Sähkönsiirtoasiakkaitten lukumäärä maittain
Tuhatta 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
14/13
Ruotsi 906 903 0 %
Suomi 642
Norja 103
Yhteensä 906 1 648 ‑45 %
Sähkönsiirto jakeluverkossa
maittain, TWh
Sähkönsiirtoasiakkaiden
lukumäärä maittain, tuhatta
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset