Vuosikertomus 2014 | In English |

Heat, Electricity Sales and Solutions

Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentti sisältää lämmön ja sähkön yhteistuotannon (CHP), lämmön ja sähkön myynnin sekä asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisen. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Intiassa. Segmenttiin kuuluu myös Fortumin 50 %:n omistusosuus Fortum Värmestä, joka on yhteisyritys ja konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmällä.

milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Liikevaihto 1 332 1 516 ‑12 %
‑ lämmönmyynti 430 492 ‑13 %
‑ sähkönmyynti 783 900 ‑13 %
‑ muu myynti 119 124 ‑4 %
Liikevoitto 337 134 151 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 104 109 ‑5 %
josta Electricity Sales 48 47 2 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 204 211 ‑3 %
Sidottu pääoma 31.12. 2 112 2 295 ‑8 %
Sidotun pääoman tuotto, % 19,1 9,7 97 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,7 8,7 0 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 124 134 ‑7 %
Henkilöstön lukumäärä 1 807 1 968 ‑8 %

Vuodesta 2014 alkaen aiemmat Heat-divisioona ja Electricity Sales and Solutions -liiketoiminta-alue raportoidaan yhtenä segmenttinä. Lisäksi Fortum Värme, joka aiemmin yhdisteltiin tytäryhtiönä Heat-divisioonaan, käsitellään nyt yhteisyrityksenä ja yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Näin ollen Fortum Värmen tulosvaikutus on sisällytetty osakkuus- ja yhteisyritysten voitto-osuuksiin. Vuonna 2014 vaikutus oli 67 (73) miljoonaa euroa.

Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentin lämmönmyynti oli tilikaudella yhteensä 7,9 TWh (2013: 10,7). Sähkönmyynti CHP-laitoksista oli yhteensä 2,8 TWh (2013: 3,5). Uudesta kapasiteetista ja alhaisemmista polttoainekustannuksista huolimatta lämmön ja sähkön myyntimäärät olivat vertailukautta pienemmät, mikä selittyy pääosin normaalia lämpimämmällä ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä sekä laitosmyynneillä vuosina 2013 ja 2014. Lämmin sää vähensi myös sähkön vähittäismyyntiä etenkin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 104 miljoonaa euroa (2013: 109). Tulosta heikensivät pääasiassa pienemmät myyntimäärät ja alemmat sähkön hinnat uudesta tuotantokapasiteetista ja alemmista polttoainehinnoista huolimatta.

Liikevoitto oli 337 miljoonaa euroa (2013: 134), johon myyntivoitot vaikuttivat yhteensä 254 miljoonalla eurolla (2013: 18).

Joulukuun lopussa Fortumilla oli yli 1,3 miljoonaa sähkönmyyntiasiakasta.

Lämmönmyynti maittain
TWh 2014 2013 Muutos
14/13
Suomi 3,2 5,4 ‑41 %
Puola 3,4 4,1 ‑17 %
Muut maat 1,3 1,2 8 %
Yhteensä 7,9 10,7 ‑26 %
Sähkönmyynti
TWh 2014 2013 Muutos
14/13
CHP‑laitoksista 2,8 3,5 ‑20 %
Myynti asiakkaille 13,8 13,6 1%
Yhteensä 16,5 17,1 ‑4 %
Heat, Electricity Sales and Solutions
segmentin kaukolämmön ja höyryn myynti, TWh
Heat, Electricity Sales and Solutions segmentin kaukolämmön ja höyryn myynti
maittain, TWh
Sähkönmyynti asiakkaille Heat, Electricity Sales and Solutions segmentissä , TWh

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset