Vuosikertomus 2014 | In English |

Tutkimus ja kehitys

Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin strategiaa, ja Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) edistää ympäristömyönteisten energiaratkaisujen toteuttamista. Investoinnit uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen, kuten aurinkoenergiaan, ovat olennainen osa Fortumin strategian toteuttamista.

Vuonna 2014 Fortum, UPM ja Valmet päättivät kehittää yhdessä uutta teknologiaa, jolla voidaan valmistaa edistyneitä, pitkälle jalostettuja lignoselluloosapohjaisia polttoaineita kuten liikennepolttoaineita tai korkeamman jalostusarvon bionesteitä, ja kaupallistaa uusi teknologia.

Fortum ja Cleantech Invest Oyj solmivat yhteistyösopimuksen liiketoiminnan kehityksestä, mahdollisista tulevaisuuden clentech-investoinneista sekä tiedonvaihdosta. Energiayhtiöt Fortum ja St1 aloittivat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen arvoidaan valmistuvan vuonna 2016.

Fortumin raportointikaudella allekirjoittama vuokrasopimus brittiläisen Wave Hub -koepuiston kanssa antaa mahdollisuuden koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa. Fortum on myös ostanut vähemmistöosuuden suomalaisesta aaltovoimateknologiaa kehittävästä Wello Oy:stä.

Fortum raportoi tutkimus- ja kehitysmenot vuositasolla. Vuonna 2014 Fortumin T&K-menot olivat 41 miljoonaa euroa (2013: 49) eli 0,9 % (2013: 0,9 %) liikevaihdosta.


2014 2013 Muutos 14/13
T&K‑kulut, milj. euroa 41 49 ‑16 %
T&K‑kulut, % liikevaihdosta 0,9 0,9 0 %
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset