Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudellinen tieto neljännesvuosittain

Huom: Taloudellinen tieto neljännesvuosittain on tilintarkastamaton.

Keskeiset tiedot konsernin tuloslaskelmasta vuosineljänneksittäin
milj. euroa I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013 I/
2014
II/
2014
III/
2014
IV/
2014
2014
Liikevaihto 1 654 1 205 1 060 1 390 5 309 1 473 1 016 976 1 285 4 751
Vertailukelpoinen käyttökate 664 429 336 547 1 975 627 382 309 556 1 873
Vertailukelpoinen liikevoitto 524 289 167 423 1 403 477 255 183 436 1 351
Liikevoitto 477 429 96 507 1 508 2 333 295 149 650 3 428
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta 78 34 3 63 178 72 37 1 38 149
Nettorahoituskulut ‑65 ‑75 ‑72 ‑77 ‑289 ‑64 ‑48 ‑56 ‑48 ‑217
Voitto ennen veroja 490 388 27 493 1 398 2 341 284 95 639 3 360
Tuloverot ‑86 ‑74 3 ‑29 ‑186 ‑86 ‑37 ‑11 ‑64 ‑199
Kauden voitto 404 314 30 465 1 212 2 255 247 84 575 3 161
Kauden voitto; määräysvallattomille omistajille ‑3 0 1 ‑6 ‑8 ‑4 0 1 ‑4 ‑7
Kauden voitto; emoyhtiön omistajille 401 314 31 458 1 204 2 251 247 85 571 3 154
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimentamaton 0,45 0,35 0,04 0,52 1,36 2,53 0,28 0,10 0,64 3,55
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimennettu 0,45 0,35 0,04 0,52 1,36 2,53 0,28 0,10 0,64 3,55
Liikevaihto vuosineljänneksittäin,
milj. euroa
Vertailukelpoinen liikevoitto,
vuosineljänneksittäin, milj. euroa

Liikevaihto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013 I/
2014
II/
2014
III/
2014
IV/
2014
2014
Power and Technology 665 548 496 543 2 252 586 487 495 588 2 156
Heat, Electricity Sales and Solutions 531 308 255 422 1 516 446 269 224 393 1 332
Russia 344 251 210 314 1 119 333 234 207 281 1 055
Distribution 339 227 217 280 1 064 300 148 130 173 751
Muut 15 14 14 20 63 14 14 14 15 58
Nord Pool netotus 1) ‑171 ‑95 ‑90 ‑122 ‑478 ‑133 ‑101 ‑67 ‑121 ‑422
Eliminoinnit ‑70 ‑49 ‑42 ‑67 ‑228 ‑72 ‑35 ‑26 ‑45 ‑179
Yhteensä 1 654 1 205 1 060 1 390 5 309 1 473 1 016 976 1 285 4 751
1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot ‑sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto‑ostaja.
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013 I/
2014
II/
2014
III/
2014
IV/
2014
2014
Power and Technology 303 210 139 207 859 251 183 167 276 877
Heat, Electricity Sales and Solutions 57 13 ‑3 42 109 48 11 ‑4 49 104
Russia 41 20 ‑15 110 156 73 28 1 59 161
Distribution 137 60 59 76 332 119 45 36 67 266
Muut ‑14 ‑14 ‑14 ‑12 ‑54 ‑14 ‑13 ‑16 ‑14 ‑57
Vertailukelpoinen liikevoitto 524 289 167 423 1 403 477 255 183 436 1 351
Kertaluonteiset erät 4 0 39 17 61 1 851 73 8 238 2 171
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ‑51 140 ‑110 66 45 5 ‑32 ‑42 ‑24 ‑94
Liikevoitto 477 429 96 507 1 508 2 333 295 149 650 3 428
Sähkö‑ ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä.
Taloudellista tietoa vuosineljänneksittäin vuosilta 2005‑2014 on saatavilla Excel muodossa internetissä www.fortum.fi/sijoittaja/taloudellista‑tietoa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset